IKHLAS Investment-linked

Standard


IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus

Pelan ini adalah pelan berkaitan pelaburan bercaruman tunggal yang menyediakan peluang untuk memaksimakan pulangan pelaburan anda dan pada masa yang sama, menikmati perlindungan takaful. Anda boleh bermula dengan caruman tunggal sekali gus dan penambahan pelaburan pada bila–bila masa bagi merebut peluang untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi.

 HELAIAN PENERANGAN PRODUK


IKHLAS Premier Investment-Linked Takaful Plus

Ia adalah pelan berkaitan pelaburan di mana caruman adalah berkala yang menawarkan dua dalam satu manfaat; iaitu perlindungan takaful komprehensif terhadap kejadian tidak dijangka dan potensi pertumbuhan pelaburan jangka panjang pada masa yang sama Ianya adalah pelan ideal yang memberi perlindungan kekayaan dan memenuhi keperluan mengumpul kekayaan pada masa yang sama.

 HELAIAN PENERANGAN PRODUK