IKHLAS Saving

Standard

IKHLAS Savings Prime Takaful

Ini adalah pelan unggul yang menyediakan dana simpanan dan turut menawarkan perlindungan Takaful. Pelan ini memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh sehingga Sijil Takaful matang.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

IKHLAS Wanita Elegance Takaful

Pelan ini direka khas untuk memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian, keilatan kekal dan menyeluruh, kanser khusus bagi wanita, dan pelbagai penyakit berkaitan wanita sehingga Sijil Takaful matang.

Terdapat 2 jenis pelan di bawah IKHLAS Wanita Elegance Takaful, iaitu:

a) IKHLAS Wanita Elegance Takaful dengan Manfaat Kehamilan
b) IKHLAS Wanita Elegance Takaful tanpa Manfaat Kehamilan

HELAIAN PENERANGAN PRODUK