Education

Standard
Pendidikan yang terjamin adalah pelaburan terbaik anda

BERIKAN MEREKA JAMINAN MASA DEPAN, SEKARANG.

Pendidikan yang baik adalah pasport untuk kehidupan yang sempurna. Dengan kos pendidikan yang semakin meningkat, anda harus merancang bermula dari sekarang. IKHLAS Education Takaful Plus ialah sebuah pelan yang mampu membantu anda memperuntukkan sejumlah wang setiap bulan ke arah pendidikan anak anda.la juga menyediakan perlindungan seandainya anak anda meninggal dunia atau hilang upaya.

Pelan ini direka khas untuk kanak-kanak berumur di antara 30 hari sehingga 12 tahun, jadi anda bolehlah merancang masa depan pendidikan mereka. Pelbagai pilihan fleksibel umur sijil matang disediakan kepada Peserta iaitu di antara 18 hingga 23 tahun.

APAKAH PERLINDUNGAN IKHLAS EDUCATION TAKAFUL PLUS?

Dengan pelan istimewa ini, anda akan menikmati faedah berikut:

Kematian atau Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD)
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh Dana Risiko & Dana Khas)

Apabila berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh terhadap anak anda sebelum tempoh matang Sijil, pembayaran nilai perlindungan dan lebihan pengagihan daripada Akaun Pelaburan Peribadi (PIA), akan diberikan kepada anda. Walau bagaimanapun, jikalau kematian atau TPD berlaku sebelum anak anda menjangkau umur lima (5) tahun pada ulang tahun berikutnya, jumlah yang dibayar adalah seperti berikut:

 

Manfaat Serahan Sijil
(Manfaat ini tidak dijamin)
Apabila Sijil diserahkan, Peserta akan menerima jumlah baki di dalam PIA, jika ada, setelah ditolak caj serahan seperti yang dinyatakan di dalam sijil.

Manfaat Matang
(Manfaat ini tidak dijamin)
Apabila Sijil telah mencapai tempoh matang, Peserta akan menerima jumlah baki di dalam PIA, jika ada.

MENGAPA IKHLAS EDUCATION TAKAFUL PLUS?

Pengeluaran Tunai
Pengeluaran wang tunai boleh dilakukan daripada PIA setelah Sijil berkuatkuasa untuk tempoh minimum selama lima (5) tahun. Hanya lima (5) pengeluaran sahaja dibenarkan sepanjang tempoh Sijil, dengan jarak minimum di antara pengeluaran ialah dua (2) tahun. Yuran pengeluaran seperti yang dinyatakan didalam sijil akan dikenakan ke atas PIA bagi setiap pengeluaran.

Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari pertama Sijil berkuatkuasa, dengan Sumbangan tahun semasa adalah tidak tertunggak. Jumlah penambahan minimum adalah sebanyak RM 50 di mana jumlah ini akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam PIA Peserta.

Anugerah Kecemerlang Pendidikan
(Manfaat ini dijamin oleh Dana Khas)
Peserta yang menyertai pelan ini akan diberi anugerah untuk pencapaian yang cemerlang peperiksaan UPSR, PMR, SPM, STAM atau STPM. Manfaat ini hanya akan dibayar sekiranya pada tarikh peperiksaan, Sijil telah berkuatkuasa untuk tempoh minimum tiga (3) tahun. Jadual manfaat anugerah adalah seperti berikut:

 

 SYARAT DAN HAD UMUR

Umur Kemasukkan:
Peserta 30 hari-12 tahun,umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan
Pemilik Sijil: 18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan

Had Perlindungan:
Minimum - RM 10,000
Maksimum - RM 150, 000

Umur Matang: Sehingga umur Peserta 18, 19, 20, 21, 22, 23

Tempoh Perlindungan
Minimum - 6 tahun
Maksimum - 22 tahun

JUMLAH KADAR SUMBANGAN TAHUNAN
(Berdasarkan RM 10, 000 Jumlah Perlindungan)

 
Kadar tersebut mengandaikan bahawa Peserta yang dicadangkan tiada kecacatan perubatan/kesihatan, risiko pekerjaan atau tabiat yang mungkin memerlukan Sumbangan tambahan.

CAJ-CAJ YANG TERDAPAT PADA IKHLAS EDUCATION TAKAFUL PLUS

IKHLAS Education Takaful Plus adalah berasaskan Model Wakalah di mana Takaful IKHLAS akan mengenakan Yuran Wakalah dari Sumbangan yang diterima untuk tujuan pengurusan. Bagi Sijil yang mana tempoh perlindungan adalah 20 tahun ke atas, jadual

Rujuk Jadual Yuran Wakalah dibawah

RIDER YANG BOLEH DILAMPIRKAN DENGAN IKHLAS EDUCATION TAKAFUL PLUS

1. Untuk Peserta:
• IKHLAS Accidental Death and Disability Takaful Rider Plus
• IKHLAS Comprehensive Personal Accident Benefit Takaful Rider Plus
• IKHLAS Critical Illness Takaful Rider Plus
• IKHLAS Hospital Benefit Takaful Rider Plus
• IKHLAS Immediate Death Expenses Takaful Rider Plus
• IKHLAS Term Takaful Rider Plus
• IKHLAS Top-up Takaful Rider

2. Untuk Pembayar atau Pemilik Sijil:
• IKHLAS Critical Illness Takaful Rider Plus
• IKHLAS Payor Savings Takaful Rider Plus
• IKHLAS Term Takaful Rider Plus