MLTT satu pilihan untuk Peminjam Pembelian Rumah

Standard

Membeli rumah adalah satu komitmen yang besar dan pemilik rumah mengambil masa purata sehingga 35 tahun untuk membayar balik sepenuhnya. Menyediakan rumah untuk tanggungan anda adalah sesuatu yang baik, tetapi jika pinjaman rumah itu tidak dijelaskan dengan sepenuhnya, ia boleh bertukar menjadi beban untuk orang yang anda sayangi sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal (Total Permanent Disablement).

Maka, setiap rumah yang dibeli akan ditawar bersama dengan perlindungan insuran gadai janji.

Kenapa anda perlu polisi perlindungan ke atas rumah yang anda beli?

 1. Sekiranya tempoh bayaran rumah adalah sehingga 35 tahun, tiada jaminan kita akan hidup sehingga tempoh tersebut. Sekiranya berlaku kematian, pihak syarikat insurans akan bertanggungjawab membayar pampasan atau melangsaikan hutang rumah tersebut bagi pihak anda. Maka anda tidak membebani waris anda dengan hutang rumah.
 2. Sekiranya ada hilang upaya kekal atau TPD, anda tidak berupaya untuk bekerja, maka dengan adanya Morgage Insurans, hutang rumah anda akan dapat dilangsaikan.
Di Malaysia, terdapat dua jenis insurans hayat gadai janji disediakan :
 1. Gadai Janji Kadar Menurun (MRT) atau Mortgage Pengurangan Term Assurance (MDT)
 2. Jangka Jaminan Tahap Gadai (MLT).
Insurans hayat gadaian janji MRT atau MLT ada 2 jenis perlindungan iaitu konvensional disebut MRTA atau MLTA manakala takaful, term yang digunapakai adalah MRTT - Mortgage REDUCING Term Takaful dan MLTT - Mortgage LEVEL Term Takaful

Berikut adalah perbezaan tersebut


Kelebihan

A) Kelebihan MLTT:

 1. Boleh memilih untuk membayar secara berkala samada bulanan, suku-tahunan, setengah tahuna atau tahunan.
 2. Mempunyai nilai simpanan pada hujung tempoh perlindungan. Nilai perlindungan kekal sama sehingga habis tempoh. Tidak berkurangan seperti MRTT.
 3. Boleh menggunakan MLTT yg sama untuk unit hartanah yang berlainan, refinance dan sebagainya. MRTT pula hanya untuk satu pembiayaan rumah sahaja.
 4. Boleh dimasukkan sebagai pelepasan cukai pendapatan.
 5. Boleh diletakkan penama selain dari bank. Hatta di Takaful Ikhlas, boleh dibuat cadangan hibah.
 6. Boleh dimasukkan lain-lain rider perlindungan tambahan (jika mahu).
 7. Boleh dikeluarkan jumlah simpanan utk dibayar kepada financier untuk tujuan pengurangan pembiayaan atau pengurangan tempoh.
 8. Boleh membuat pengeluaran sejumlah simpanan dari pelan tersebut untuk kegunaan peribadi.
 9. Peserta pelan boleh memperolehi sejumlah dana dari dana perlindungan dan dana simpanan sekiranya berlaku hilang upaya kekal menyeluruh dalam tempoh perlindungan MLTT.
 10. Waris peserta pelan boleh memperolehi sejumlah dana dari dana perlindungan dan dana simpanan sekiranya berlaku kematian kepada peserta pelan dalam tempoh perlindungan MLTT.
B) Kelebihan MRTT:

 1. Bayar sekali sahaja.
 2. Murah.
 3. Di hujung tempoh perlindungan, syarikat yang menawarkan MRTT kebiasaannya akanmemberi keuntungan berdasarkan konsep mudharabah. MRTA tiada (Mortgage Reducing Term Assurance) keistimewaan ini.
 4. Boleh dimasukkan sekali ke dalam pembiayaan rumah.

Contoh perbezaan MLTT dan MRTT :

Anda membeli rumah bernilai RM 500 000. Tempoh bayaran balik pinjaman selama 30 tahun. Pinjaman 90% ( RM 450 000). Perlindungan ( kematian atau TPD ) sebanyak RM 450 000.

MRTT: Sekiranya berlaku musibah, kematian atau TPD. Pihak syarikat takaful akan melangsaikan hutang dan pewaris hanya mendapat rumah sahaja.


MRTT: Sekiranya tiada berlaku kematian atau TPD dan pembeli selesai melunaskan hutang pinjaman. Pembeli hanya mendapat rumah sahaja.


MLTT: Sekiranya berlaku musibah, kematian atau TPD. Pihak syarikat takaful akan melangsaikan hutang dan pewaris akan mendapat rumah sahaja dan pampasan kematian.


MLTT: Sekiranya tiada berlaku kematian atau TPD dan pembeli selesai melunaskan hutang pinjaman. Pembeli mendapat rumah dan nilai simpanan terkumpul.


Sekiranya perlukan maklumat, sila hubungi Agen Takaful Ikhlas - Kamisan (0193202760)