Ramai Melayu Tidak Miliki Takaful, Kenapa??

Standard
 
ARKIB : 03/10/2014
Keperluan untuk mendidik masyarakat mengenai Takaful

Oleh Zafri Ab. Halim

Sejak skim Takaful diperkenalkan pada tahun 1984, ia telah melalui suatu proses pertumbuhan yang menggalakkan dari sudut penawaran produk dan operasi pengendalian Takaful. Walau bagaimanapun, penyertaan masyarakat terutamanya masyarakat Melayu masih di tahap yang mendukacitakan. Walaupun pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh pihak-pihak yang berkenaan namun ia tidak dapat menyedarkan hati majoriti masyarakat Melayu. Kadar penembusan Takaful hanyalah sebanyak 13 peratus pada Jun 2013 seperti yang dilaporkan Persatuan Takaful Malaysia ketika '4th Annual World Takaful Conference'. Ini bermakna bagi setiap 100 orang hanya 13 orang mempunyai perlindungan Takaful.

Antara alasan utama yang dibentangkan adalah kekurangan wang disebabkan faktor kos sara hidup yang semakin meningkat. Dari satu sudut, kita perlu bersetuju dengan alasan tersebut kerana masih ramai masyarakat kita dikategorikan sebagai golongan yang berpendapatan rendah. Namun, melihat kepada kepentingan Takaful dan kehidupan yang semakin berisiko pada masa kini, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan kemaslahatan golongan ini terpelihara.

Apa yang menyedihkan, ramai daripada golongan yang berkemampuan masih berdolak-dalik untuk tidak menyertai Takaful atas alasan ia bukan satu keperluan kepada mereka. Mereka lebih gemar menghabiskan wang ke arah perkara-perkara yang memberi manfaat jangka pendek seperti kereta mewah, gajet elektronik dan sebagainya. Walaupun tidak salah tetapi manfaatnya hanya seketika kerana ia hanya berguna untuk tujuan kesenangan tetapi tidak dapat membantu diri kita dan keluarga sekiranya sesuatu musibah berlaku.

Seperti yang diketahui, Takaful merupakan satu skim perlindungan bagi membantu seseorang sekiranya ditimpa musibah seperti kematian, kecacatan kekal dan penyakit kritikal. Sekiranya berlaku perkara-perkara tersebut, pengendali Takaful mewakili semua peserta akan membayar sejumlah wang kepada orang yang ditimpa musibah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Memandangkan perjalanan kehidupan yang sukar diramal, maka setiap individu seharusnya mempunyai perlindungan Takaful dalam memastikan diri mereka dan keluarga sentiasa dilindungi.

Kos rawatan bukanlah sesuatu yang sering kita fikir. Namun yang dilaporkan oleh akhbar The Star pada 6 Mac 2014 yang lalu, kos perubatan telah meningkat sebanyak 14.4 peratus. Maka apakah persediaan kita untuk menghadapi kemelut kewangan sekiranya kita ditakdirkan mengalami penyakit-penyakit kritikal?

Sebahagian besar daripada masyarakat kita sedar bahawa Takaful dapat meringankan beban mereka pada masa akan datang, tetapi kerana sikap endah tidak endah terhadap kepentingan Takaful menyebabkan ia dipinggirkan dan tidak menjadi keutamaan. Bayangkan jika perkara buruk ini menimpa diri kita, apa yang kita tinggalkan untuk keluarga tersayang? Sikap ini akan menyebabkan mereka menyesal di kemudian hari dan terpinga-pinga mencari penyelesaian apabila senario-senario yang disebutkan tadi berlaku secara tiba-tiba terhadap diri mereka. Berkorbanlah sedikit demi mendapatkan manfaat yang berterusan seperti kata pepatah Melayu 'menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna'.

Dalam pada itu juga, pihak-pihak yang berkaitan perlu memainkan peranan yang lebih efektif dan proaktif dalam memastikan lebih ramai masyarakat Melayu memiliki sijil Takaful. Pengendali Takaful perlu menyediakan produk-produk mampu milik untuk golongan yang berpendapatan rendah bagi membolehkan mereka menyertai Takaful dengan mudah. Anggaplah ia satu kebajikan dan sumbangan kepada masyarakat dalam usaha memartabatkan industri Takaful khususnya kepada umat Islam. Dengan ini tanggapan negatif terhadap kewangan Islam khususnya Takaful dapat dikikis daripada minda sesetengah masyarakat.

Pengendali Takaful juga diharapkan dapat memberi penerangan kepada umum mengenai kepentingan Takaful dengan menganjurkan seminar-seminar atau menjalankan usaha sama dengan organisasi-organisasi tertentu bagi memudahkan penyaluran maklumat kepada masyarakat berkenaan Takaful. Inisiatif ini perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya tertumpu kepada kawasan bandar sahaja, malah ia perlu diperluaskan kepada masyarakat di luar bandar supaya kemaslahatan mereka tidak terabai.

Umum mengetahui bahawa Takaful dipromosikan oleh ejen-ejen yang dilantik secara sah oleh pengendali Takaful. Malangnya sebahagian daripada mereka hanya menumpukan elemen perniagaan dalam mendapatkan peserta dengan meminggirkan penerangan mengenai kepentingan Takaful. Perlakuan seperti ini perlu diubah supaya masyarakat lebih memahami dan menghargai keindahan sistem Takaful yang mementingkan nilai saling bantu-membantu seperti yang dianjurkan oleh Islam. Dengan adanya ejen yang proaktif dan prihatin, masyarakat akan mendapat pendedahan yang menyeluruh mengenai kepentingan Takaful dalam kehidupan mereka.

Apa yang diharapkan, suatu hari nanti setiap umat Islam khususnya di Malaysia mempunyai kesedaran mengenai kepentingan Takaful supaya diri dan keluarga mereka sentiasa dilindungi ketika ditimpa musibah atau kesusahan.

Penulis adalah Ketua Pegawai Eksekutif Great Eastern Takaful

Artikel Penuh:Utusan Malaysia
© Utusan Melayu (M) Bhd

Terkini - IKHLASlink Secure dengan MEDIPLAN (Medicalcard)

Standard

Medical Card Takaful IKHLAS MEDIPLAN ini adalah produk terbaru Takaful IKHLAS. Ia menawarkan medical card TANPA HAD TAHUNAN dengan harga yang mampu milik!

Antara kelebihan kad perubatan ini ialah;

  • HAD Seumur Hidup yang TINGGI sehingga RM3.5 JUTA
  • TIADA HAD TAHUNAN keseluruhan
  • TIADA HAD TAHUNAN bagi rawatan pesakit luar DIALISIS
  • TIADA HAD TAHUNAN bagi rawatan pesakit luar KANSER
  • BANTUAN TUNAI sehingga RM10,000 untuk diagnosis awal KANSER/BUAH PINGGANG
  • 10% KENAIKKAN Had Bilik jika tiada tuntutan selama 3 tahun
  • UPGRADE bilik hanya bayar harga perbezaan
  • TEMPOH Matang sehingga 100 tahun
  • KADAR Sumbangan caruman yang mampu milik
  • Dan lain-lain
 
Atau download PDF file http://www.takaful-ikhlas.com.my/sites/default/files/8b_ikhlaslink_mediplan_secure_takaful_rider_eng_1.pdf

Untuk keterangan lanjut sila hubungi saya, KAMISAN MAIL Tel: 019.320.2760


Keindahan Konsep Tabarru' (Bersedekah) dalam Aplikasi Takaful

Standard

Keindahan Konsep Tabarru' (Bersedekah) dalam Aplikasi Takaful

Sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat sempurna. Segala sistem dan peraturannya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Peraturan-peraturan Islam selari dengan fitrah kejadian manusia. Secara fitrahnya manusia sangat sukakan harta, maka Islam telah meletakkan panduan yang jelas kepada manusia dalam hal-hal berkaitan harta agar harta tersebut memberikan kebaikan kepadanya.Dalam Islam, manusia tidak memiliki harta tersebut secara mutlak, bahkan harta tersebut adalah sebagai amanah Allah untuk diatur dan disalurkan dengan cara yang diredhaiNya.

Begitu juga dalam soal pengurusan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengurusan risiko.Islam telah menyediakan kaedah penyelesaian yang bukan sahaja praktikal malah dapat memberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebagai agama yang praktikal, Islam telah memberikan solusi kepada pelaksanaan Sistem Insurans yang selari dengan prinsip Syariah Islam. Kontrak Tabarru’ telah diperkenalkan sebagai asas kepada sistem takaful dimana kontrak berkenaan adalah lebih praktikal dan selamat dalam mengatur-urus sistem insurans yang pada tujuan asalnya adalah dianggap baik. Perbahasan yang ingin diketengahkan pada ruangan kali ini adalah berkaitan dengan Konsep Tabarru' itu sendiri dan mengapa ianya dipilih sebagai kontrak yang selamat pada pandangan Islam dalam menjalankan aktiviti dan transaksi Insurans.

Tabarru' bermaksud suatu bentuk derma Ikhlas yang diberikan oleh satu pihak sahaja dengan tidak meminta pertukaran atau balasan daripada pihak yang lain. Ia dikategorikan sebagai kontrak satu pihak (unilateral) dimana cukup dengan hanya satu pihak sahaja yang melafazkan sesuatu pemberian tanpa ada sebarang pertukaran.

Tabarru’ adalah diantara amalan soleh yang sangat digalakkan oleh Islam. Disamping sedekah wajib yang dikenali sebagai zakat, amalan-amalan sedekah sunnat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Islam. Islam menggalakkan semangat tolong-menolong dan berkasih sayang diantara satu sama lain, justeru amalan bersedekah atau tabarru’ ini sangat tinggi nilainya di sisi Islam kerana ianya adalah asas kepada wujudnya masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Oleh kerana itulah banyak dalil yang menyokong perkara ini,antaranya maksud firmanullah s.w.t. "Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (dermakanlah) sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari (kiamat) yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman (yang memberi manfaat), serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah al-Baqarah:254)

Rasulullah s.a.w juga menegaskan dalam banyak sabda Baginda akan galakan dan keperluan melakukan sedakah atau tabarru’ antaranya Daripada Rasulullah s.a.w. telah dengan sabdanya : Firman Allah s.w.t.: Belanjakanlah (hartamu) wahai anak Adam, nescaya kamu akan diinfaqkan (oleh Allah s.w.t.) (Muttafaq ‘alaih) dan Daripada Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya: Apabila matinya anak Adam, maka akan terputuslah amalannya melainkan dengan 3 perkara: Sedekah yang berterusan, ataupun ilmu yang memberikan manfaat, ataupun anak yang soleh yang berdoa kepadanya. (Riwayat Muslim

Dalam takaful, setiap peserta yang menyertai mana-mana produknya samada produk-produk takaful keluarga mahupun takaful am akan memperuntukkan sebahagian atau keseluruhan daripada sumbangannya (premium) ke dalam satu tabung. Tabung tersebut dinamakan sebagai Tabung Risiko yang menempatkan derma terkumpul para peserta. Fungsi dana di dalam tabung tersebut ialah sebagai bantuan kepada mana-mana peserta yang ditimpa musibah.Sebagai contoh, di bawah Model Takaful Ikhlas, setiap peserta telah berjanji untuk melakukan derma secara bulanan (al Iltizam bi al Tabarru’) ke dalam Tabung Risiko. Di bawah model ini, sumbangan peserta akan ditempatkan ke dalam satu akaun sebagai contoh Akaun Pelaburan Risiko Peribadi (PRIA) yang berupa milik peserta. Pihak peserta yang telah berjanji untuk melakukan derma tadi, membenarkan Takaful Ikhlas mengambil sejumlah tertentu daripada PRIA iaitu jumlah yang diperlukan untuk membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah pada bulan berkenaan untuk di dermakan (drip) setiap bulan ke dalam Tabung Risiko. Setiap peserta akan saling membantu diantara mereka apabila ada di kalangan mereka yang ditimpa musibah.

Apalikasi Tabarru’ di dalam takaful telah menghapuskan unsur-unsur Gharar,Riba dan Maisir yang kerananya telah menyebabkan insurans konvensional difatwakan haram. Ini kerana Tabarru’ adalah dikategorikan sebagai kontrak satu pihak yang tidak memerlukan sebarang pertukaran atau timbal balas sebagaimana kontrak pertukaran seperti kontrak jual beli yang menentukan adanya pertukaran di antara dua pihak yang berkontrak. Seseorang yang menderma cukup dengan menyerahkan barangan yang didermakan kepada pihak-pihak yang berkenaan, maka kontraknya telah dikira selesai. Tetapi bagi kontrak pertukaran seperti jual beli, kontraknya dikira selesai apabila pembeli menyerahkan wang(harga barang) dan penjual menyerahkan barang yang dijual tersebut,jika tidak kontrak berkenaan dikira tidak sah.

Inilah yang berlaku di dalam transaksi insurans konvensional dimana walaupun pelanggan telah membayar premium (harga) pihak penanggung insurans tidak berupaya menyerahkan barang yang berupa perlindungan, pada kebiasaannya dalam bentuk wang. Ini kerana perlindungan(wang) tersebut hanya boleh diserahkan sekiranya pelanggan berkenaan telah mengalami jenis risiko yang dilindungi seperti sakit jantung, mati, kemalangan dan sebagainya. Semasa membeli insurans seseorang pelanggan berkenaan belum lagi mengidapi musibah-musibah berkenaan, maka sudah pasti pelanggan berkenaan tidak akan mendapat barang yang dibelinya itu yang sepatutnya diserahkan kepadanya pada masa tersebut.

Lagipun, musibah seperti sakit jantung, mati , kemalangan dan sebagainya itu sifatnya tidak diketahui adakah akan berlaku atau pun tidak, maka pelanggan berkenaan tidak pasti samada akan dapat atau tidak. Dalam kontek kontrak jual beli, tidak berupaya menyerahkan barang yang dijual semasa akad dimeterai ia dikira sebagai transaksi yang mengandungi elemen Gharar yang ditegah oleh Rasulullah s.a.w,inilah yang berlaku dalam transaksi insurans konvensional.

Menerusi pelaksanaan Tabarru’ ini yang diikat dengan prinsip Takaful (saling membantu) mewujudkan suasana saling tolong-menolong diantara satu sama lain. Sebagai analogi mudah, Peserta A menderma untuk membantu Peserta B, manakala Peserta B menderma untuk membantu Peserta A, suasana bantu membantu inilah yang dikatakan sebagai “TAKAFUL” dimana peserta saling membantu diantara sesama mereka dan bukannya diantara peserta dengan pihak Syarikat sebagaimana yang berlaku di dalam sistem insurans konvensional. Berdasarkan prinsip-prinsip Tabarru’ sumbangan derma yang telah disumbangkan itu tidak boleh ditarik balik oleh peserta dan sekiranya peserta membatalkan penyertaan di dalam takaful bahagian yang dtelah dimasukkan ke dalam Tabung Risiko tidak akan dipulangkan, walaubagaimanapun peserta berhak mendapat balik baki yang ada di dalam PRIA dalam konteks Takaful Ikhlas.

Justeru, tiada istilah 'wang hangus' dalam keadaan ini sebagaimana yang cuba disalah tafsirkan kerana ianya wang derma yang bakal diganjari pahala yang lumayan oleh Allah Taala. Demikian kerana dalam aplikasi takaful, jika sekiranya tidak berlaku tuntutan ke atas perkara yang dilindungi, sumbangan Tabarru' tersebut berperanan sebagai sumbangan amal jariah yang sangat-sangat istimewa di dalam Islam.

Inilah diantara kelebihan dan keindahan sistem takaful yang tidak ada dalam sistem insurans konvensional. Menikmati habuan ukhrawi disamping habuan duniawi sekaligus. Firman-firman Allah berikut adalah diantara bukti bahawa amalan bersedekah ini dijanjikan ganjaran yang sangat lumaya disisi Allah Taala. Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 261, maksudnya:Bandingan(derma)orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.

FirmanNya lagi yang bermaksud Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredhaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya)." (Surah al-Baqarah: 265).

Allah Taala juga menjanjikan ganjaran berikut seperti yang disebut di dalam firmanNya yang bermaksud: Orang-orang yang membelanjakan (mendermakan) hartanya pada waktu malam dan siang, dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berdukacita. (Al Baqarah 274)

Bukan sahaja peserta yang dapat menikmati manfaat rabbani ini malah mereka yang bekerja di syarikat-syarikat takaful termasuklah para wakil atau ejen Takaful yang terus menerus mempromosikan konsep Tabarru' ini, juga bakal mendapat ganjaran Ilahi sebagaimana maksud Hadith:"Barangsiapa yang menunujukkan sesuatu kebaikan, maka baginya ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang mengerjakannya".(Riwayat Muslim)

Menerusi amalan tabarru’ ini kita boleh menikmati ganjaran yang istimewa daripada Allah Taala. Amalan ini boleh dikerjakan dengan lebih sempurna, sistematik dan profesional menerusi sistem takaful. Malah amalan tabarru’ menerusi sistem Takaful ini adalah tabarru’ kelas pertama di mana ianya dilakukan dengan ikhlas, sehinggakan tangan kanan yang memberi tangan kiri tidak mengetahuinya. Peluang untuk kita merebut peluang ini terbuka luas samada dengan kita menjadi pelanggan takaful , pekerja takaful mahupun sebagai wakil (ejen) takaful. Semoga harta yang kita peruntukkan sebagai sumbangan takaful itu menjadi hujjah di hadapan Allah kelak sebagai harta yang diredhaiNya.

Bersempena bulan Ramadhan al Mubarak ini amalan sedekah sangat digalakkan oleh Islam dan Allah akan memberikan ganjaran yang sangat hebat. Mudah-mudahan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh semua khususnya umat Islam dan tidak disia-siakan.