Konsep Tabarru', Hibah dan Wakaf dalam Takaful Ikhlas

Standard


Daripada Rasulullah SAW dengan sabdanya: Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan dengan tiga perkara: Sedekah yang berterusan, ataupun ilmu yang memberikan manfaat, ataupun anak yang soleh yang berdoa kepadanya. (riwayat Muslim)

Konsep Takaful Ikhlas

1. Tabarru' - dimana peserta bersetuju mendermakan peratusan yang telah ditentukan daripada sumbangan kepada Dana Risiko untuk membantu peserta lain.

2. Hibah - bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad yang mengandungi pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara suka rela semasa hayatnya atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan balasan ('iwad).

3. Wakaf - satu ibadah menyerahkan harta yang kita miliki untuk kegunaan Umat Islam dengan niat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

p/s: Buat masa ini, Takaful Ikhlas bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor dimana peserta boleh mewakafkan sehingga 30% dari wang pampasan

Contoh...pembahagian Hibah

1. Peserta menghibahkan 100% wang pampasan kepada isteri/suami
2. Peserta menghibahkan 50% wang pampasan kepada isteri/suami, 25% kepada ibu/bapa dan 25% kepada anak
3. Peserta menghibahkan 70% wang pampasan kepada isteri/suami dan baki 30% kepada Sekolah Tahfiz
4. Peserta menghibahkan 100% wang pampasan kepada badan kebajikan atau rumah anak2 yatim atau sekolah tahfiz

Contoh...pembahagian Hibah dan Wakaf

1. Peserta menghibahkan 70% wang pampasan kepada isteri/suami dan 30% diwakafkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor
2. Peserta menghibahkan 70% wang pampasan kepada isteri/suami, 20% kepada ibu/bapa dan 10% diwakafkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor

Kelebihan Konsep yang disediakan oleh Takaful Ikhlas

1. Tabarru' - http://www.3dlm1.com/2014/09/konsep-tabarru-dalam-takaful.html
2. Hibah - http://www.3dlm1.com/2014/04/apa-itu-hibah.html
3. Wakaf - http://www.3dlm1.com/2014/07/terbaru-wakaf-ikhlas-mewakafkan.html


Untuk penerangan lanjut, hubungi 019.320.2760 atau 010.800.7261 (whatsapp/telegram)