Perlindungan Takaful untuk "Key-Man"

Standard

Siapakan KeyMan atau Orang Terpenting dalam Syarikat?

Mereka adalah kunci utama dalam menentukan kejayaan syarikat anda. Orang Terpenting atau KeyMan ini terdiri dari
 • Seseorang yang bukan semestinya pemilik perniagaan
 • Seseorang yang bukannya pekerja biasa
 • Seseorang yang banyak menyumbang kepada kekukuhan kewangan syarikat
 • Seseorang yang bakatnya, pengetahuan, kebolehan, kepimpinannya bertanggung jawab keatas kejayaan dan perkembangan syarikat
 • Kematiannya atau kehilangan upayanya boleh menyebabkan syarikat mengalami kerugian
Apakah Masalah Yang Bakal Berlaku Apabila Terjadi Kematian Keatas Orang Terpenting@Keyman?
 • Gangguan keatas pengurusan
 • Menjejaskan kedudukan kredit
 • Menjejaskan perolehan
 • Menjejaskan keuntungan
 • Hilang Keyakinan
 • Masalah aliran tunai
 • Kos mungkin bertambah

 

Perlindungan Takaful untuk Key Man @ Key Man Takaful adalah perlindungan  yang sangat spesifik dan kompleks. Nasihat pakar adalah sangat penting bagi memastikan syarikat serta aset-aset anda dilindungi dengan betul. Setiap polisi perlu di ambil mengikut keperluan kewangan syarikat anda dan bukan seperti yang dicadangkan oleh penasihat kewangan dengan sembrono.

Pada April 2010 Dewan Perniagaan British telah menjalankan satu prnyelidikan terhadap jurang perlindugan perniagaan bagi perlindungan Key Man Insurance, hasilnya telah mendapati satu keputusan yang mengejutkan. Sekurang-kurangnya 400 billion pound kerugian telah berlaku.

Di Malaysia, kesedaran terhadap kepentingan Keyman Takaful adalah sangat rendah. Perlindungan terhadap kemungkinan yang mungkin bakal berlaku adalah rendah. Sedangkan dengan adanya perlindungan tersebut, syarikat akan dapat mengurangkan jumlah kerugian sehingga melebihi 70%.

Keyman Takaful, merupakan pecahan kepada Polisi Perlindungan Perniagaan, polisi ini direka khusus untuk membayar sejumlah kecairan yang telah dipersetujui jika pekerja (Keyman) tiba-tiba tidak dapat meneruskan tugas disebabkan oleh kematian, lumpuh atau penyakit kritikal.

Bayaran pampasan tersebut adalah akan disalurkan terus kepada syarikat dan bukan kepada individu, dan itulah yang membezakannya dengan polisi perlindungan hayat biasa. Pampasan tersebut boleh jadi seratus ribu ringgit, satu juta ringgit atau lebih.

Bagi kebanyakan syarikat, Keyman Takaful merupakan komponen kritikal  dalam  perancangan sesuatu perniagaan bagi memastikan kejayaan mapan serta merupakan suatu idea yang hebat dalam memastikan operasi perniagaan yang berterusan.

Bergantung kepada jenis polisi apakah yang telah diambil, wang tersebut boleh digunakan bagi beberapa tujuan:-
 • Sebagai suntikan Modal – Membolehkan syarikat meneruskan kesinambungannya melalui jaminan kewangan yang ada walaupun kehilangan orang penting dalam syarikat (Keyman)
 • Mengekalkan nilai keuntungan – Orang yang dilindungi adalah yang bertanggungjawab dalam membawa keuntungan syarikat
 • Melindungi kos bagi pekerja sementara - Pembiayaan bagi pekerja sementara berkemungkinan menjadi tinggi terutamanya apabila terdesak atau kos untuk latihan
 • Melantik pekerja baru - Syarikat pasti akan mengeluarkan kos yang tinggi untuk melatih pekerja baru terutamanya yang melibatkan kerja-kerja profesional
 • Membayar balik hutang atau Overdraft – Kami menawarkan ketenangan minda, terutama sekali kepada pihak bank anda
 • Membayar bil-bil supaya kreditor rasa terjamin
 • Membayar gaji pekerja supaya mereka merasakan terjamin syarikat akan terus berfungsi
 • Untuk melindungi sebarang kerugian akibat kesilapan pengganti atau pekerja baru
Kesimpulannya: Mengapakah anda perlu menyusahkan serta menggunakan kewangan syarikat untuk menanggung kos-kos tersebut. Mengapa tidak anda melantik pihak ketiga (Third party) untuk menjaga kepentingan anda.

Dengan pelaburan yang minima anda boleh menyelamatkan Syarikat anda daripada bencana kewangan yang serius. Oleh yang demikian anda perlu mengambil tindakan segera untuk melindungi ORANG TERPENTING di Syarikat anda.!!!

Hubungi saya, Kamisan Mail (019-3202760) untuk temujanji
 • Categories