Ikhlas Takaful Wanita - Penghargaan Untuk Wanita

Standard
Dengan sekian banyak cabaran yang dihadapi oleh kaum wanita disepanjang kehidupan, maka adalah penting mereka dapat menanganinya dengan fikiran yang tenang. Kami, di Takaful IKHLAS telah mereka IKHLAS Wanita Takaful sebagai penghargaan terhadap wanita hari ini yang moden dan dinamik.

Dalam kehidupan dunia hari ini yang sukar diduga, adalah penting untuk merancang masa depan agar ia lebih terjamin. IKHLAS Wanita Takaful telah dirangka buat wanita yang berumur di antara 16-50 tahun dengan 6 pelan berbeza agar dapat disesuaikan dengan keperluan hidup yang berbeza.

APA YANG DILINDUNGI IKHLAS WANITA TAKAFUL?

1. Perlindungan terhadap Penyakit Kanser Khusus dan Penyakit Wanita yang lain
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Memandangkan wanita lebih banyak menanggung komplikasi yang berbeza berbanding kaum lelaki, sebuah pakej yang menyeluruh diperlukan bagi disesuaikan dengan minat serta gaya hidup mereka. Pelan ini melindungi peserta daripada Kanser Khusus buah dada, serviks uterus, uterus, ovari, tiub fallopio, vagina dan vulva. Penyakit wanita yang lain merangkumi SLE (Systemic Lupus Erythematous) dengan Lupus Nefritis, Artritis Reumatoid (dengan komplikasi), Pembedahan Pembentukan Semula Muka (atas sebab-sebab kemalangan), Pengrafan Kulit (disebabkan lecuran & kanser kulit), Karsinoma-in-situ Wanita dan Surgeri Pembentukan Semula Buah Dada (atas sebab-sebab kemalangan).

Rujuk Jadual Perlindungan Wanita

2. Faedah Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD) 
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Jika berlaku kematian atau TPD kepada peserta yang merangkumi terma yang terdapat dalam sijil, Jumlah Perlindungan (SC) campur amaun terkumpul dalam PIA (Akaun Pelaburan Peribadi) akan dibayar kepada peserta atau keluarga terdekat. * Jika TPD terjadi sebelum peserta mencapai umur 60 tahun, 100% daripada baki had sepanjang hayat pada waktu itu, campur amaun terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada peserta.

*Semua faedah lain akan terhenti

MENGAPA IKHLAS WANITA TAKAFUL?

1. Pengeluaran Tunai
Pengeluaran sebahagian daripada tunai daripada PIA adalah dibenarkan selepas sijil berkuatkuasa untuk tempoh minimum lima (5) tahun. Pengeluaran yang seterusnya mestilah mempunyai jarak tempoh minimum dua (2) tahun antara pengeluaran. Hanya tiga (3) pengeluaran sahaja dibenarkan di sepanjang hayat sijil, di mana yuran urusniaga sebanyak RM15.00 akan dicaj daripada PIA untuk setiap urusniaga.

2. Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari yang pertama sijil berkuatkuasa. Amaun penambahan adalah tertakluk kepada minimum RM50 untuk setiap penambahan. Amaun penambahan ini akan diperuntukkan sepenuhnya ke Akaun Pelaburan Peribadi.

3. Faedah Hayat
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Suatu peratusan daripada had sepanjang hayat awal akan dibayar kepada peserta, jika berlakunya perkahwinan, kelahiran anak, dibuang kerja serta kematian suami, tertakluk kepada jumlah dua (2) peristiwa sepanjang hayat setiap sijil.

Rujuk Jadual Feadah Hayat

4. Faedah Kehamilan*
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Dengan Faedah Kehamilan, suatu peratusan daripada had sepanjang hayat (tertakluk kepada satu (1) tahun tempoh menunggu) akan dibayar jika peserta mengalami apa-apa komplikasi kehamilan dan/atau anak peserta mengalami apa-apa penyakit kongental bayi.

* dengan pelan A dan B sahaja.

Rujuk Jadual Feadah kehamilan

5. Faedah Matang
(Manfaat Takaful ini tidak dijamin.)
Faedah matang adalah jumlah sumbangan terkumpul (setelah ditolak semua caj-caj) di dalam PIA, dibayar apabila mencapai tarikh matang seperti yang dipersetujui oleh peserta.

6. Had Umur dan Penyertaan
Umur Penyertaan
16 tahun - 50 tahun, umur pada hari jadi berikutnya, wanita.

Had Penyertaan   
-Pelan A & C - RM50,000.00 Had Seumur Hidup.
-Pelan B & D - RM100,000.00 Had Seumur Hidup.
-Pelan E & F - RM25,000.00 Had Seumur Hidup.

Umur Tamat Tempoh Penyertaan
Pilihan untuk menamatkan penyertaan pada umur 50, 55, 60 dan 65 tahun.

Tempoh Perlindungan: 15 - 49 tahun.
  • Categories