Simpanan di Bank/Tabung Haji atau Takaful?

Standard
 

Kini ramai ibubapa ada kesedaran dan mengambil berat akan masadepan anak-anak mereka terutama dari segi kos rawatan perubatan dan pendidikan sehingga ke peringkat universiti. Mereka mula menyimpan wang di bank atau tabung haji untuk anak-anak sejak mereka kecil lagi.

Ia merupakan satu tindakan yang bijak, yang penting bukan di bank konvensional. Pilihlah bank-bank Islam yang sekarang sudah banyak menjadi pilihan kita.

Tetapi tahukah anda; sekiranya berlaku kematian atau lumpuh atau anda tidak mampu bekerja lagi, adakah anda masih mampu meneruskan simpanan kewangan untuk anak-anak anda? Bagaimana jika mereka ditimpa musibah? Adakah anda mampu untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk anak-anak anda?


Kini dengan Plan Takaful Ikhlas, simpanan dan kos perubatan anda dilindungi melalui manafaat tambahan (Rider) berikut
 • IKHLAS  Payor Savings Takaful Rider Plus atau
 • IKHLAS  Waiver Of Contribution Takaful Rider Plus
Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda

RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA

Seandainya musibah menimpa anda, bebanan kewangan anda tidak seharusnya ditanggung oleh keluarga anda.IKHLAS Payor Savings Takaful Rider Plus melindungi keluarga anda daripada bebanan bayaran pelan seandainya anda tidak mampu. Rider ini akan mengecualikan semua Sumbangan tidak tertunggak yang harus dibayar di bawah Sijil sekiranya anda ditimpa kemalangan seperti kematian, hilang upaya dan/atau disahkan menghidap penyakit kritikal sebelum tempoh matang Sijil. Pelan Takaful Rider ini hanya boleh disertakan dengan Pelan Asas.

APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH IKHLAS PAYOR SAVINGS TAKAFUL RIDER PLUS?

Manfaat Kematian
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya berlaku kematian yang diakibatkan oleh semua sebab, kepada Pembayar di dalam tempoh Sijil masih berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD)
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya berlaku TPD yang diakibatkan oleh semua sebab, kepada Pembayar di dalam tempoh Sijil masih berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Manfaat Penyakit Kritikal
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya Pembayar menghidap salah satu daripda penyakit kritikal (seperti dinyatakan di dalam Sijil) ketika Sijil masih lagi berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Penamatan Sijil (Manfaat ini tidak dijamin)
Apabila Sijil ditamatkan pada bila-bila masa dalam tempoh Sijil, baki di dalam Akaun Pelaburan Risiko Peribadi (PRIA) akan dibayar sekaligus kepada Pemilk Sijil atau Peserta atau keluarga terdekat.

MENGAPA IKHLAS PAYOR SAVINGS TAKAFUL RIDER PLUS?

IKHLAS Payor Savings Takaful Rider Plus direka khusus untuk memberi perlindungan kewangan sekiranya anda mengalami TPD atau disahkan menghidap mana-mana penyakit kritikal (seperti disenaraikan di dalam Sijil). Sebaik sahaja disahkan mengalami TPD, Jumlah

Perlindungan akan dibayar tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

1. Definasi TPD adalah berdasarkan kepada “Pekerjaan Sendiri atau Pekerjaan yang Sesuai”.

2. Manfaat keilatan kekal akan dibayar setelah memenuhi syarat tempoh menunggu dan keilatan tersebut hendaklah berlaku sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

3. Penambahan kadar kematian dan/atau Sumbangan tambahan pekerjaan akan dikenakan ke atas profil Peserta dan definisi TPD. Sumbangan tambahan akan dikira sebagai factor pengganda kepada kadar bersih minimum. Tiada sebarang diskaun yang akan diberikan kerana kadar tersebut adalah kadar bersih minimum.

4. Tiada tunggakan Sumbangan.

5. Keadaan kesihatan sebelum menyertai Rider ini adalah dikecualikan daripada menerima faedah pelan.

BAGAIMANA CARANYA?

Anda sertakan Manafaat Tambahan (Rider) diatas bersama Pelan Takaful berikut

IKHLAS  Payor Savings Takaful Rider Plus bersama
 • Ikhlas Education Takaful dan/atau Ikhlas Saving Takaful Plus
 • SYARAT DAN HAD UMUR
  Umur Kemasukan:
  Peserta: 18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan
  Pasangan:18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan
  Anak: 30 hari - 18 tahun, umur pada harijadi akan datang, jika  mengikuti pendidikan sepenuh masa
  Umur Matang: Apabila anak yang mencapai umur 18 tahun (atau maksimum sehingga 23 tahun, tertakluk kepada anak masih lagi belajar sepenuh masa), atau apabila Peserta mencapai umur 65 tahun, yang mana lebih awal. Apabila pasangan yang dilindungi mencapai umur 65 tahun, atau apabila Peserta mencapai umur 65 tahun, yang mana lebih awal

IKHLAS  Waiver Of Contribution Takaful Rider Plus bersama
 • Ikhlas Individual Family Medical Takaful Rider (ChoicePlus)
 • SYARAT DAN HAD UMUR
  Umur Kemasukkan:18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan.
  Umur Matang: Apabila Peserta mencapai 65 tahun, umur pada harijadi akan datang
  Tempoh Perlindungan: Minimum: 5 tahun dan Maksimum: 47 tahun, tertakluk kepada maksimum Pelan Asas

KESIMPULAN

Dengan Pelan Simpanan dan Pendidikan untuk anak-anak & tanggungan (peserta) berserta Rider Payor/Waiver diatas, sekiranya anda sebagai pembayar meninggal dunia atau lumpuh atau tidak mampu lagi berkerja akibat penyakit kritikal, simpanan pelaburan dan perlindungan anak-anak/tanggungan anda akan diteruskan (ditanggung oleh takaful) sehingga sijil matang. Untuk ChoicePlus @ Kad Perubatan, peserta hanya perlu bayar sebahagian dari caruman (tertakluk pada terma & syarat).

 • Categories