[Artikel] Jauhkan Daripada Riba Dalam Semua Urusan Kehidupan.

Standard

Jenis-jenis riba yang terdapat dalam jenis perniagaan perbankan dan jual beli adalah seperti berikut :

1. Akaun Simpanan Biasa dalam Bank Konvensional.
2. Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit) dalam Bank Konvesional keuntungan tetap yang diberikan bank adalah riba.
3. Pinjaman yang terdapat dalam bank konvesional
4. Kad kredit terdapat riba apabila pengguna tidak membayar dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank.
5. Jual beli emas dengan berhutang adalah diharamkan.
6. Pelaburan / Pertukaran wang asing (forex) secara online di internet adalah haram.
7. Perniagaan Multi Level Marketing yang tiada Jawatankuasa Patuh Syriah
8. Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputera.
9. Mengambil insuran nyawa atau insuran kenderaan secara sistem konvensional adalah riba.

Baca selanjutnya dibawah.....

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Setiap tahun umat Islam akan menyambul Maal Hijrah apabila sampai 1 Muharam dalam kalender Islam. Sempena sambutan tahun ini apa kata kita berhijrah daripada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT . Satu perkara haram yang tidak diperhatikan sangat oleh umat Islam adalah RIBA. Jika tidak berhati-hati debu-debu riba akan terkena pada diri kita sendiri.

Hadis yang diriwayatkan dari Jabir : Rasulullah SAW melaknat seorang yang mengambil riba, seorang yang memberikan (membayar) riba , seorang yang mencatatkan (merekodkan) transaksi tersebut dan dua orang saksi yang terlibat. Baginda bersabda : Mereka semuanya sama bersalah".(Hadis Riwayatr Muslim).

Pemakan Riba itu ada 4 golongan :

1. Mengambil riba
2 . Memberi riba.
3 . Menjadi penulis/pencatat
4. Saksi kepada transaksi riba.

Satu kenyataan yang sama oleh baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifa . Nabi SAW melaknat wanita yang membuat tatu dan seorang yang ditatu , dan seorang yang menggunakan riba dan seseorang yang memberikannya. Dan baginda melarang mengambil harga anjing dan wang yang diperolehi dari pelacuran (perzinaan) dan melaknak pembuat-pembuat gambar." (Hadis Riwayat Bukhari)

Nabi Muhammad telah mengishtiharkan bahawa di sana ada 70 jenis atau bentuk riba :

 "Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda (maksudnya) : "Riba mempunyai 70 bahagian, yang paling ringan (dosanya) adalah bersamaan dengan seorang lelaki mengahwini ibunya sendiri (yang mana ini adalah bahasa yang lembut yang digunakan nabi dalam menggambarkan perzinaan/kelakuan kelamin antara seorang lelaki dan ibunya sendiri). (Hadis Riwayat Ibn Majah)

Mengenal Jenis-jenis Riba.

Walaupun Saidina Umar al-Khattab r.a dalam satu satu riwayatnya, beliau hampir dalam nada keluhan di atas fakta bahawa Nabi SAW pergi tanpa menceritakan secara khusus kesemua jenis-jenis riba yang wujud :

Ibn Umar meriwayatkan : Umar telah memberikan khutbah di atas mimbar Nabi dengan berkata : …

"Aku mengharapkan Rasulullah tidak meninggalkan kita sebelum baginda memberikan kita keputusan yang jelas berkaitan 3 perkara , berapa banyak seorang datuk boleh mewarisi (cucunya) , pusaka dari al-kalala (seorang yang mati yang tiada dari warisnya dari kalangan ayah atau anak lelaki) dan kepelbagaian jenis dari riba." (Hadis Riwayat Bukhari)

Tetapi di sana, kita mendapati pelbagai hadis dari pelbagai riwayat dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang sampai kepada kita.

Maka dengan itu, kita berusaha untuk mengumpul pelbagai jenis riba yang ada agar ianya menjadi pedoman dan pembantu untuk kita memahami realiti yang ada hari ini, agar kita lebih mendekati reda Allah dalam menjauhi larangan-Nya yang paling keras dalam urusan dunia ini.

Punca Riba.

Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa Abu’z-Zinad mendengar Sa’id al-Musayyab berkata, “Riba terdapat hanya dalam emas dan perak atau apapun yang ditimbang dan diukur (takaran) oleh makanan dan minuman.”

Kepelbagaian Jenis Riba

Pertama : Manfaat Hasil Pemberian Hutang (keuntungan/lebihan)

Sebagai contoh suatu hadis berkaitan riba yang dirujuk dari Abdullah Bin Salaam, seorang bekas rabi Yahudi terkemuka yang hidup pada zaman Nabi SAW yang memeluk Islam, menghuraikan bentuk riba seperti berikut :

a – Abu Burdah ibn Abi Musa berkata : "Aku telah datang ke Madinah dan telah bertemu dengan Abdullah ibn Salaam (Rabbi Yahudi yang telah memeluk Islam) yang mana beliau berkata : Kamu (sekarang) hidup di negara yang mana riba adalah berleluasa, jika seseorang berhutang kepada kamu sesuatu dan memberikan kamu seberkas jerami, atau seberkas barli atau seikat jerami , jangan kamu menerimanya kerana ia adalah Riba. (Hadis Riwayat Bukhari)

Maksudnya jangan menerima hadiah atau pemberian daripada orang yang berhutang dengan kita. Sebelum pinjaman dibuat dibolehkan tetapi bukan selepas hutang diberikan.

b - Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda : "Jika kamu memberikan kepada seorang lelaki pinjaman dan dia menjemput kamu makan, janganlah makannya. Tetapi bila dia menjemput kamu sebelum pinjaman dibuat, maka kamu boleh makan. Dan sekali lagi baginda bersabda : jika kamu memberikan seseorang lelaki pinjaman dan dia menjemput kamu menunggang di atas binatangnya, jangan kamu mengambilnya . Tetapi jika dia menawarkan kamu menunggang di atas binatangnya, sebelum (pinjaman ) dibuat, maka kamu boleh menerimanya. (Hadis Riwayat Sunan Baihaqi – Jilid 5 – Hadis 10955 – Sunan Alkubra – Bab 97 – Setiap hutang yang ada lebihan/manfaat maka ia adalah Riba)

c – Anas bin Malik juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda : "Jika seorang lelaki memberikan pinjaman pada seseorang, dia tidak sepatutnya menerima hadiah (dia tidak boleh terima hadiah dari penghutang dalam keadaan hutangnya masih tidak dilangsaikan, tetapi dia boleh bila pinjaman tersebut sudah dibayar kepadanya). (Hadis Riwayat Bukhari)

d – Fadalah ibn Ubayd berkata : "Keuntungan (imbuhan/kelebihan/manfaat ) yang didapati sesuatau pinjaman adalah satu dari kepelbagaian aspek dari riba". (Hadis Riwayat Sunan al-Baihaqi) – mauquf – hadis 10933 – Jilid 5 – Sunan Alkubra - Bab 97 – Setiap hutang yang ada lebihan/manfaat maka ia adalah Riba)

Kedua : Bayaran dalam bentuk penangguhan , bukan tunai (cash)

a - Usamah bin Zaid bin Haritsah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda : "Sesungguhnya, riba itu terjadi pada penagguhan waktu pembayaran.

Dari Usama bin Zaid : Nabi SAW bersabda : "Tiada riba melainkan di dalam nasiah (penangguhan/menunggu) . (Hadis Riwayat Bukhari)

b - Samara b. Jundub meriwayatkan bahawa Nabi SAW melarang menjual binatang-binatang untuk binatang-binatang bila pembayarannya dibuat pada tarikh yang dilewatkan (ditangguhkan pembayaran / pemberian binatang yang ingin ditukar/dijual) (Hadis Riwayat Tirmidhi, Abu Daud , Nasai , Ibn Majah , dan Darimi)

Maksudnya menjual binatang dengan binatang dilarang dibuat secara hutang tetapi dibenarkan dibuat secara tunai. Jual dulu binatang kita kemudian beli pula binatang orang lain. Teransaksi penjualan berlaku dalam masa yang sama.

c -Yahya meriwayatkan daripada Malik yang dia telah mendengar bahawa seorang lelaki berkata kepada yang lain. ‘’ Belilah unta ini bagi saya segera supaya saya boleh membeli dia daripada anda secara berhutang.’’ Abdullah bin Umar telah ditanya tentang itu dan dia tidak bersetuju dan melarangnya. (Muwatta Imam Malik)

d– Riwayat Imam Malik : Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa ia mendengar bahwa al-Qasim ibn Muhammad berkata,“Umar ibn al-Khattab berkata, `Dinar untuk dinar dan dirham untuk dirham dan sa’ untuk sa’. Suatu yang akan diambil kemudian tidak boleh dijual dengan sesuatu yang ada di tangan.''

Bukan dari jenis riba jika ianya dalam bentuk hutang @ gadai.

a – Saidatinah Aisah r.ha. berkata bahawa Rasulullah telah membeli makanan berbentuk bijiran daripada seorang Yahudi di atas asas penangguhan bayaran dan perisai baginda dijadikan gadaian. ( Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim )

Beliau berkata bahawa ketika Rasulullah SAW wafat , baju besi baginda digadai kepada Yahudi untuk 30 sa’ dari barli ( sa’ adalah sukatan bagi berat – dalam bahasa kita adalah gantang )

Ketiga : Menipu dalam perniagaan.

a – Anas ibn Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda (maksudnya) : "Menipu seorang mustarsal ( seseorang yang tidak tahu akan harga pasaran) adalah riba."(Hadis Riwayat Baihaqi)

b – Abdullah bin Abu Aufa berkata : Seorang lelaki memaparkan beberapa makanan di pasar dan memberikan sumpah palsu bahawa beliau ditawarkan sedemikian (harga) untuk semua walaupun dia tidak ditawarkan dengan harga sedemikian.

Kemudian turun ayat dari Allah SWT yang maksudnya : "Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, itulah orang yang tidak akan mendapat bahagian di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya." (Surah Ali-Imran ayat 77)

Ibn Abu Aufa menambah : Manusia (yang didihuraikan di atas) adalah khianat/tidak jujur , pengguna kepada riba. (Hadis Riwayat Bukhari)

c – Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah datang kepada satu timbunan bijiran dan , bila baginda memasukkan tangannya kedalamnya, baginda merasakan kelembapan pada tangannya, maka baginda bertanya kepada pemilik bijiran bagaimanakah ia datang. Bahawa diberitahu yang hujan telah turun ke atasnya , baginda berkata : "Mengapa engkau tidak meletakkan yang lembab itu di bahagian atas yang dengannya manusia boleh melihatnya? Dia yang menipu tidak ada kena mengena dengan aku." (Hadis Riwayat Muslim)

d - Wathila b. Al-Aqsa berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Jika seseorang yang menjual suatu bahan yang cacat/rosak tanpa memberikan perhatian terhadapnya (ketika menjualnya) , dia akan kekal di bawah kemurkaan Allah atau para malaikat akan berterusan melaknatnya. "(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

e - Larangan Allah SWT terhadap menipu dalam timbangan.

Firman Allah SWT maksudnya : "...sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda- benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya (makmur teratur) dengan sebaik- baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman". (Surah al-Araaf ayat 85)

Dalam ayat yang lain firman Allah SWT maksudnya : "Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakkan di muka bumi.." (Surah Hud ayat 85)

Keempat : Agen menaikkan harga jualan (pembida yang diupah )

Dari Abdullah ibn Abi Awfa : Nabi SAW bersabda (maksudnya) : "Seorang najish (seseorang yang berkhidmat sebagai agen untuk membida harga pada majlis lelongan) adalah dikutuk (dilaknat) sebagai pengambil riba.

Kelima : Menyorok stok untuk jadikan harga barang naik.

a – Makmar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda (maksudnya) : "Jika seseorang menyimpan barangan sehingga harganya meningkat, dia adalah seorang pendosa (berbuat dosa)." (Hadis Riwayat Muslim)

 b – Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda (maksudnya) : "Orang yang membawa barangan untuk dijual akan dirahmati (disayangi) dengan nasib yang baik tetapi orang yang menyimpannya sehingga harga meningkat adalah dilaknat". (Hadis Riwayat Ibn Majah, Darimi)

Keenam : Barang yang sama jenis tetapi tidak sama berat (contoh menjual emas tempa dengan harga emas lebih tinggi)

a -“ Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Abdullah Ibnu Dinar dari Abdullah Ibnu Umar bahawa Umar Al-Khattab berkata janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, janganlah kamu menambah sebahagian atas sebahagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, seimbang, janganlah kamu menambah sebahagian atas sebahagian yang lain, dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada, jika seseorang meminta kamu menunggu untuk membuat pembayaran sehingga dia kembali ke rumahnya janganlah kamu tinggalkannya, aku bimbang rama’ atas kamu ..rama’ adalah riba. (Muwatta Imam Malik)

Jika kita memiliki emas lama dan bercadang hendak "tread in" untuk membeli emas baru/ barang kemas baru, maka caranya hendaklah dijual dahulu emas lama kita (mendapat bayaran sepenuhnya) kemudian baru membeli emas baru/ barang kemas baru yang kita hajatkan.

b – (Muwatta Imam Malik) Yahya meriwayatkan daripada Malik yang Yahya ibn Said berkata,” Rasullulah SAW mengarahkan dua Saad untuk menjual becana/bekas yang diperbuat dari salah satu emas atau perak daripada harta rampasan. Mereka sama ada menjual masing-masing tiga unit-unit berat untuk empat unit berat duit syiling atau masing-masing empat unit-unit berat untuk tiga unit berat duit syiling. Rasullulah SAW, berkata kepada mereka, ‘Kamu telah mengambil riba , jadi kembalikan ia.’ “

c – Yahya meriwayatkan daripada Malik daripada Humayd ibn Qays al-Makki yang Mujahid berkata :
“Saya berada bersama Abdullah ibn Umar, dan seorang tukang datang kepadanya dan berkata, ‘Abu Abd ar-Rahman – Saya membentuk emas perhiasan dan kemudian menjual lebih daripada beratnya. Saya mengambil satu jumlah bersamaan kerja tangan saya.’ Abdullah melarang dia melakukan yang demikian , jadi tukang itu mengulangi soalan kepadanya, dan Abdullah terus melarangnya sehingga dia datang ke pintu masjid atau kepada binatang tunggangannya . Kemudian Abdullah ibn Umar berkata, ‘Satu dinar untuk satu dinar, dan satu dirham untuk satu dirham. Tidak boleh menambah antara mereka. Ini merupakan perintah dari Nabi kita untuk kami dan nasihat kami untuk anda.’ “

Pertukaran wang asing yang berlainan jenis mata wang dibenarkan tetapi transaksi perlu berjalan dalam masa yang sama tidak boleh berhutang atau bertangguh.

d – Yahya meriwayatkan daripada Malik yang dia telah mendengar dari datuknya, Malik ibn Abi Amir yang Uthman ibn Affan menyatakan,

"Rasullulah SAW berkata kepada saya, "Jangan kamu jual satu dinar untuk dua dinar atau satu dirham untuk dua dirham ”.

Ketujuh : Barang yang sama jenis tetapi tidak sama berat (barang ribawi).

Abu Said alKhudri meriwayatkan bahawa Bilal telah membawa kepada Nabi SAW beberapa kurma Barni (jenis kurma) dan apabila beliau (Bilal) ditanya oleh baginda (Nabi) dari manakah beliau mendapatkannya, Beliau menjawab ” Aku mempunyai kurma yang mempunyai kualiti yang rendah , kemudian aku menukarkan dua Sa’ (gantang) daripadanya untuk satu Sa’ (gantang) yang ini.

Nabi SAW menjawab : "Ah, inilah intipati riba. Intipati dari riba. Jangan kamu lakukan demikian, tapi jika kamu mahukan, jualkan kurma dalam transaksi yang berasingan kemudian kamu beli dengan apa yang kamu dapatkan (dari jual beli kurma tadi)."

Kelapan : Duit kertas atau duit yang asalnya bersandar pada barang ribawi atau kertas hutang yang dijadikan duit .

a – Imam Malik di dalam Muwatta :Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahawa ia mendengar tanda terima/resit (duit kertas) dibagikan pada penduduk pada masa Marwan bin al-Hakam untuk barang di Pasar al-Jar.

Penduduk membeli dan menjual resit di antara mereka sebelum mereka mengambil barangnya.Zaid bin Tsabit bersama seorang sahabat Rasulullah pergi menghadap Marwan ibn al-Hakam dan berkata, ‘’ Marwan , apakah engkau menghalalkan riba?’’

Ia menjawab, " Naudzubillah, apakah itu?."

Ia berkata ‘’Resit-resit ini yang dipergunakan penduduk untuk berjual beli sebelum menerima barangnya."

Marwan kemudian mengirim penjaga untuk mengikuti mereka dan mengambilnya dari penduduk kemudian mengembalikannya kepada pemilik asalnya.

Kes ini bersamaan dengan realiti kita sekarang ini apabila orang yang mendapat bocher buku dijualnya bocher tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan untung segera. Bocher tidak boleh dijual beli perlu ditukar dengan barang yang telah ditetapkan oleh pemberi bocher.

 b – Dari Sulaiman Bin Yasar dari Abu Hurairah bahawa beliau berkata kepada Marwan :

 "Apakah kamu menghalalkan jual beli riba?”

 Marwan menjawab, "Saya tidak menghalalkannya."

 Abu Hurairah melanjutkan; “Kamu menghalalkan jual beli shikak (surat/kertas yang dikeluarkan oleh penguasa, bertuliskan sejumlah makanan atau selainnya yang diberikan kepada orang yang berhak).

Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam melarang menjual bahan makanan sampai ia ditimbang terlebih dahulu”

Sulaiman berkata ;”Lantas Marwan mengumumkan kepada orang-orang dan melarang jual beli seperti itu.” Sulaiman berkata ” Saya dan para pengawal mengambilnya dari tangan orang ramai.”

Sahabat yang dimuliakan,Dalam kehidupan kita seharian perlulah berhati-hati jangan sampai kita terlibat dengan riba. Mengambil riba atau terlibat secara langsung atau pun tidak adalah dosa besar. Ramai umat Islam tidak merasakan keharaman riba ini sebagai dosa seperti makan daging khinzir, minum arak atau main judi. Sedangkan dosa riba adalah salah satu dosa besar yang dikutuk oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman , bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah , bahawa Allah dan RasulNya akan memerangimu . Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Surah Al- Baqarah ayat 278-279)

 Jenis-jenis riba yang terdapat dalam jenis perniagaan perbankkan dan jual beli adalah seperti berikut :

1. Akaun Simpanan Biasa dalam Bank Konvensional.

Manakala dalam Akaun Simpanan Konvensional (Ordinary Savings Account) pula. Sekali lagi terdapat Riba secara pasti. Ini kerana bank akan memberikan kadar faedah tetap sekitar 0.1-0.2 %. Dalam keadaan ini, Bank pula dikira meminjam wang dari pelanggan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan kecil-kecilan, dan si pelanggan di anggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (simpanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada Bank itu, hasilnya; Bank mesti membuat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah di tetapkan tadi walau dalam keadaan apa sekalipun. Sekiranya Bank mendapat untung yang amat lumayan hasil penggunaan wang simpanan tadi, bank tetap hanya perlu membayar kadar kecil tadi, maka pelanggan pastinya dikira rugi. Sebaliknya, sekiranya bank menghadapi kerugian, Bank tetap perlu membayar kadar interest itu tanpa mengira sama ada ia akan menambah beban kerugiannya atau tidak. Maka, kerugian Bank pasti bertambah dan membebankan.

Justeru, penindasan berlaku dalam kedua-dua bentuk simpanan dan pelaburan konvensional di atas, sama ada kepada bank (apabila rugi tapi perlu membayar faedah Riba) atau pelanggan (apabila untung tapi hanya mendapat nisbah kecil).

Faedah yang diberikan oleh bank setiap tahun adalah riba. Jika kalian ada membuka akaun simpanan dalam bank konvensional maka perlu ditukar kepada akaun simpana kepada Akaun Simpanan i Wadiah atau Akaun Simpanan i Mudharabah dalam Bank Islam, Akaun Tabung Haji atau Bank yang ada Jawatankuasa Syariah.

2. Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit) dalam Bank Konvesional keuntungan tetap yang diberikan bank adalah riba.

Dalam akaun jenis pertama ini, Individu A meletakkan wangnya di dalam "conventional fixed deposit account". Menurut kontrak dan perjanjian yang di tandatangani, pihak pengendali/Bank akan mengumpulkan wang individu A tadi bersama dengan wang depositor atau pelabur lain. Kemudian, kumpulan wang itu akan digunakan samada bagi pelaburan wang terus ke dalam mana-mana syarikat yang kukuh bagi mendapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberikan pinjaman secara riba kepada syarikat-syarikat yang datang kepada Bank untuk tujuan perniagaan mereka, samada perniagaan itu halal mahupun haram.

Sebagai imbalan kepada para pelabur atau penyimpan, pihak bank akan menetapkan kadar faedah tertentu (‘fixed interest' atau ‘fixed return') sebagai contoh 3 % untuk diberikan kepada penyimpan @ pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh selama matang antara 1 - 11 bulan, kadar faedah adalah menurut budibicara pihak pengurusan bank. Pada kebiasaannya Bank telah pun membuat kira-kira bagi menentukan kadar interest yang ingin diberinya.

Ingin ditegaskan di sini bahawa, menurut Islam, kadar 3 % dari "fixed deposit account" tadi adalah Riba ‘Ad-Duyun' dari jenis ‘Al-Qard'. Ini adalah kerana, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelum ini, disiplin pelaburan Islam (iaitu Mudarabah atau Musyarakah) tidak boleh menentukan pulangan keuntungan di awal kontrak sama sekali. Hanya nisbah pembahagian keuntungan yang dibenarkan. Seperti 70 : 30 ( Bank : pelanggan).

3. Pinjaman yang terdapat dalam bank konvesional adalah seperti berikut :

Apabila seorang pelanggan datang ke sebuah Bank Konvensional atau sebarang Institusi Kewangan yang tidak menawarkan produk Islam; lalu ingin membuat pinjaman untuk :-

a- Membeli kereta ( Car Loan )b- Membeli rumah ( Home Loan )c- Mendapatkan modal syarikat (Term Loan atau Overdraft )d- Membeli mesin dan alatan untuk syarikat ( Hire Purchase Loan )e- Membuat pinjaman peribadi ( Personal Loan )

Dalam proses pinjam meminjam di atas, proses pinjam meminjam antara kedua-dua pihak akan dibuat. Sebagai contoh di Bank Konvensional hari ini : atas permintaan si pelanggan B untuk membeli kereta, rumah, mendapatkan modal syarikat atau peribadi, Bank A memberi pinjaman RM 100,000 kepada pelanggan B, bagaimanapun sebagai imbalan balik kepada pihak Bank, mereka akan menetapkan bunga, faedah atau interest sebanyak 8 % (sebagai contoh) daripada jumlah pinjaman itu (RM 8,000) di bawah nama ‘interest' bagi membolehkan pelanggan mendapat wang yang diperlukan. 8 % ITULAH YANG DINAMAKAN RIBA AD-DUYUN JENIS AL-QARD. Sila lihat takrifan jenis riba ini sebelum ini. Semua jenis pulangan seperti ini adalah Riba secara sepakat ulama. (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Al-Qaradawi, Muassasah Ar-Risalah, hlm44,)

4. Kad kredit terdapat riba apabila pengguna tidak membayar dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank.

Dalam hal seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang meletakkan syarat Faedah Riba tetapi ia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran semula sebelum di kenakan faedah Riba, Kesatuan Fiqh Antarabangsa OIC (OIC Interntional Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 telah memfatwakan sebagai TIDAK HARUS terutamanya di waktu kewujudan Kad Kredit Islam. Bagaimanapun, ketetapan dalam persidangan yang sama juga telah dibuat; mengharuskan membuat kad kredit konvensional yang tiada meletakkan sebarang syarat Faedah / Riba di dalam kontraknya. Bagaimanapun dengan syarat mestilah melangsaikan jumlah penggunaan sebelum di kenakan faedah Riba.

Oleh itu sebaik-baiknya eloklah kalian meninggalkan kad kredit konvensional dan mengambil kad kredit yang dikeluarkan oleh Bank Islam / Bank Muamalat atau bank yang mempunyai perbankkan Islam . Kerana risikonya cukup besar boleh terjebak dalam sistem riba. Sebaik-baiknya gunakan debit kad bukan kredit kad.

5. Jual beli emas dengan berhutang adalah diharamkan.

Semua ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas secara ansuran dan hutang. Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengatakan ia bukan lagi di anggap emas kerana telah dibentuk, bagaimanapun semua empat mazhab menolak hujah ini kerana gelang, cincin, rantai emas itu, walaupun telah di bentuk ia masih lagi emas dan tidak akan terkeluar dari sifat emasnya. Ia juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar, Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. Dr Muhydin Qurah al-Daghi, Prof Dr Ahmad al-Kurdi, Prof Dr Ali Salus. Prof. Dr Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi.

Rujuk pandangan mazhab empat dalam Al-Mabsut 14/4 ; Al-Bayan wa at-Tahsil 6/444 ; At-Tamhid 2/246 ; Al-Umm , 2/32 ; Takmilah al-Majmu' oleh As-Subky . 10/83 ; Mughni al-Muhtaj , 2/25 ; al-Mughni oleh Ibn Quddamah , 6/60 )

Ibn Abd al-Barr dlm Istizkar menyatakan telah berlaku ijmak (sepakat) mengatakan bahawa emas dengan emas seperti dalam bentuk ‘at-tibr' (serbuk) dan apa jua bentuk emas tersebut, hukumnya tetap tidak harus berlaku sebarang tafadhul (tambahan dari mana-mana pihak yang berurusniaga), demikian juga perak. Justeru tidak harus membelinya secara ansuran dan hutang.

6. Pelaburan / Pertukaran wang asing (forex) secara online di internet adalah haram.

Dalam Islam apa juga pelaburan yang ingin dilaksanakan perlu jelas akad jual beli iaitu ada penjual, pembeli dan produk yang hendak dijual. Jika tidak jelas perniagaan dan pelaburannya maka disitu akan ada unsur-unsur penipuan , riba dan gharar (samar-samar).

Al-Gharar; iaitu menjalankan urus-niaga dalam kesamaran iaitu tanpa dipastikan dengan tepat barangan/produk yang terlibat dan harganya sama ada oleh penjual atau pembeli. Para fuqaha’ sepakat menyatakan bahawa jual-beli secara gharar adalah batal atau tidak sah kerana sabit di dalam hadis; “Rasulullah SAW menegah daripada jualan secara gharar” (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ke 98 memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing (forex). Perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam.”

7. Perniagaan Multi Level Marketing.

Jika syarikat perniagaan MLM (Multi Level Marketing) tidak mempunyai Jawatankuasa Patuh Syriah untuk mengawal dan mengawasi syarat keahlian, transaksi perjalanan syarikat dan perniagaannya dikhuatiri mempunyai unsur-unsur riba , penipuan, penindasan dan perjudian.

Syeikh Salim Al-Hilali pernah mengeluarkan fatwa pengharaman dengan katanya : "Banyak pertanyaan berkenaan perniagaan yang diminati ramai. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya, dengan cara setiap anggota harus mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya. Setiap anggota membayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonus, semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini adalah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin, padahal ia langsung tidak menginginkan produknya.

Perniagaan jenis ini adalah perjudian murni, kerana beberapa sebab berikut, iaitu:

1. Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila setiap ahli baru membayar yuran.

2. Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari wang yang dibayarkan pada syarikat MLM.

3. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas (Upline) sedangkan level bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada dilevel atas mereka.

Justeru, amat tipis untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam item-item salah yang di sebutkan di atas. Sebaik-baiknya menjauhkan diri daripada urusniaga cara MLM dan mencari perniagaan yang jelas halalnya supaya dapat menjauhkan diri daripada perkara haram dan syubahat.

8. Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional dan Amanah Sahah Bumiputera.

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 2/2011 yang bersidang pada 12hb. April 2011M bersamaan 8 Jumadal Ula 1432H telah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Seumpamanya adalah tidak halal kerana masih belum menepati hukum syarak dengan alasan seperti berikut:-

Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) secara jelas terlibat dalam aktiviti pelaburan yang bercampur-campur antara patuh syariah dan tidak patuh syariah sebahagian besarnya adalah daripada sektor kewangan konvensional. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir Al-Ja’fi daripada Ibnu Mas’ud:

ما اجتمع الحلال والحرام إلاغلب الحرام الحلال

Maksudnya : “ Tidak bercampur antara yang halal dan yang haram, melainkan mengalahkan yang haram atas yang halal . ”

Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) diklasifikasikan sebagai dana unit amanah tidak patuh syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti kerana terlibat dalam pelaburan tidak lulus syariah iaitu pelaburan dalam kaunter perbankan konvensional berteraskan faedah melalui Maybank dan pasaran wang.

Sumbangan kepada tidak patuh syariah adalah terbesar yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak serta kadar yang berubah-ubah ini menyukarkan pelabur untuk membuat pembersihan terhadap hasil dividen.

Kalian perlulah menjauhkan diri daripada membuat pelaburan yang jelas haramnya dan syubahat dan memilih hanya Amanah Saham yang patuh syariah sahaja.

9. Mengambil insuran nyawa atau insuran kenderaan secara sistem konvensional adalah riba.

Kalian perlu meninggalkan mengambil sistem insuran konvensional dan digantikan dengan sistem insuran Islam (takaful) supaya terhindar daripada sistem riba.

Sahabat yang dikasihi,Marilah sama-sama kita menjauhkan diri daripada amalan riba dan perniagaan yang mempunyai unsur-unsur yang haram dan syubahat kerana hasil yang diperolehi daripada sumber yang haram adalah paling layak mendapat pembakaran api neraka.

Daging yang tumbuh daripada sumber haram, maka api nerakalah bahan pembakarnya. Ini jelas daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Setiap daging badannya yang tumbuh daripada benda yang haram (yang menghilangkan berkat), maka nerakalah yang lebih utama bagi orang itu.” (Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi)

Oleh yang demikian, setiap muslim wajib berhati-hati terhadap urusan pinjaman, muamalah, jual beli, perniagaan dan pemakanannya agar bersih daripada sumber yang haram, riba , perjudian, syubahat dan penindasan. Wallahualam.

Sumber artikel https://www.facebook.com/notes/abu-basyer/jauhkan-daripada-riba-dalam-semua-urusan-kehidupan/10151548766151040

[Fatwa] Hukum ASB & ASN - Haram? Harus?

Standard
Pilihan ditangan anda...

 


Penilaian Semula Hukum Pelaburan Aamanah Saham Nasional (ASN ) Dan Amanah Saham Bumiputera (ASB ) Dan Seumpamanya

Tarikh Keputusan: 12 Apr, 2011
Keputusan:

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 2/2011 yang bersidang pada 12hb. April 2011M bersamaan 8 Jumadal Ula 1432H telah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Seumpamanya adalah tidak halal kerana masih belum menepati hukum syarak dengan alasan seperti berikut:-

Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) secara jelas terlibat dalam aktiviti pelaburan yang bercampur-campur antara patuh syariah dan tidak patuh syariah sebahagian besarnya adalah daripada sektor kewangan konvensional. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir Al-Ja’fi daripada Ibnu Mas’ud:

    ما اجتمع الحلال والحرام إلاغلب الحرام الحلال

    Maksudnya : “ Tidak bercampur antara yang halal dan yang haram, melainkan mengalahkan yang haram atas yang halal . ”
    
Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) diklasifikasikan sebagai dana unit amanah tidak patuh syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti kerana terlibat dalam pelaburan tidak lulus syariah iaitu pelaburan dalam kaunter perbankan konvensional berteraskan faedah melalui Maybank dan pasaran wang.
    
Sumbangan kepada tidak patuh syariah adalah terbesar yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak serta kadar yang berubah-ubah ini menyukarkan pelabur untuk membuat pembersihan terhadap hasil dividen.


Hutang Halang Masuk Syurga ??

Standard
Klik utk Image Besar
Klik image untuk size lebih besar

Bagaimana anda hendak menyelesaikan hutang jika anda sudah meninggal dunia atau tidak lagi mampu bekerja? Adakah anda sanggup membiarkan isteri/suami, anak-anak atau saudara-mara anda menyelesaikan hutang anda?

Bagaimana anda mampu menyelesaikan hutang piutang dan menyara tanggungan anda walaupun anda sudah tiada?

Lindungi keluarga anda dan jangan menyusahkan mereka apabila anda sudah meninggal dunia atau tidak mampu lagi bekerja kerana lumpuh.

Dapatkan penerangan lanjut dan hubungi saya seperti tertera di sebelah kanan blog ini.


[Fatwa] Apa itu Wang atau Harta Tidak Patuh Syariah?

Standard

Prof. Dr. Muhammad Nabil Ghanayim, Profesor di Kuliyyah Syariah Universiti Kaherah, telah mentakrifkan wang atau harta tidak patuh syariah sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang tidak syarie iaitu mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya atau terdapat balasan (had) ke atas pelakunya, atau terdapat janji buruk berkaitannya, atau yang dinamakan sebagai batil oleh Allah S.W.T.

Pandangan Imam Al-Syafie juga telah menyatakan bahawa syariah telah melarang lapan perkara pokok iaitu riba, gharar, perjudian, penipuan, rampasan, ihtikar (monopoli barangan), rasuah dan perniagaan yang tidak patuh syariah serta mendatangkan kemudaratan (seperti arak, babi, bangkai, makanan yang memudaratkan, pendapatan daripada pelacuran dan seumpamanya).

Manakala kebanyakan fuqaha’ mutakhir ini mentakrifkan harta tidak patuh syariah ialah harta yang dimiliki dan diperolehi melalui wasilah yang tidak diiktiraf oleh syarak seperti rompakan, rampasan, hasil jualan barang curi, rasuah, perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insurans konvensional, keuntungan pelaburan di dalam sekuriti tidak patuh syariah dan seumpamanya.

Menurut Suruhanjaya Sekuriti (SC), sesebuah syarikat diklasifikasikan sebagai sekuriti yang tidak patuh syariah sekiranya syarikat itu menjalankan aktiviti teras yang tidak selaras dengan syariah seperti berikut:

i.    Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (faedah);
ii.    Perjudian dan pertaruhan;
iii.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal atau barangan yang berkaitan;
iv.   Insurans konvensional;
v.    Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah;
vi.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang berasaskan tembakau atau barangan yang berkaitan;
vii.  Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patuh syariah; dan
viii.  Aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah.

Rujuk artikel asal http://www.mais.net.my/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=267
Juga Rujuk http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penyaluran-harta-tidak-patuh-syariah-ke-baitulmal-dan-institusi-islam-lain

Mengapa Kita Perlu Melabur?

Standard

Cuba anda renungkan sebentar...

Anda ada Tanggungan Hutang Rumah, Kereta, Kadkredit, Pinjaman peribadi/pendidikan dan sebagainya.

Bagaimana jika ...
 • anda ditimpa musibah (meninggal dunia atau kecacatan kekal)?
 • pasangan anda ditimpa musibah?
 • satu-satunya harapan kewangan ahli keluarga anda ditimpa musibah?
Apakah perancangan PERSARAAN anda?
Adakah anda memiliki sumber kewangan yang mencukupi untuk bersara?

Adakah keluarga/tanggungan anda dapat meneruskan hidup dengan sumber kewangan yang tidak menentu?

Anda perlu merancang Pelan Kewangan Anda mulai sekarang.


Mengapa Kita Perlu Melabur dalam Takaful?
 • Ia mematuhi Syariah
 • Pembayaran dijamin kepada tanggungan anda
 • Kadar pulangan paling tinggi untuk membina harta
 • Menggunakan wang lebihan (surplus) - tiada tambahan kepada perbelanjaan
 • Ketenangan minda
 • Menjamin supaya perancangan kewangan anda mengambilkira semua risiko
 • Dana kewangan disediakan
 • Tiada kompromi dalam gaya hidup anda
 • Keselamatan (keyakinan untuk menghadapi masa depan)
 • Tiada kecairan atau likuidasi harta
 • Keluarga terus hidup bersama jika ibu/bapa ditimpa musibah
 • Berdikari - tidak perlu bergantung atau mengharapkan pihak lain.

Hubungi saya untuk penerangan lanjut.

[Fatwa] Hukum Pelaburan Internet Dan Skim Cepat Kaya

Standard

Tarikh Keputusan:
30 Apr, 2007
Keputusan:

Pada 30 April 2007, setelah meneliti dan membahaskan secara teliti mengenai Hukum Pelaburan Internet, Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Akad melalui internet adalah sah sekiranya menepati syarat-syarat jual beli dan pelaburan yang ditetapkan oleh Islam

2. Sebarang pelaburan melalui internet yang mempunyai ciri-ciri berikut adalah haram, ciri-cirinya adalah:
 • Menetapkan kadar peratusan pulangan
 • Menjamin modal dari sebarang kerugian adalah tidak sah akadnya dan semua pulangannya adalah riba" yang haram Justeru, semua jenis pelaburan yang mempunyai ciri yang disebutkan diatas sama ada melalui internet atau tidak, adalah diharamkan oleh Islam atas sebab-sebab riba' dan gharar 
3. Beberapa contoh jenis pelaburan ini adalah ABB Fund, Winli Fund, Dana Futures, Arabic Fund, Buy Ebarrel, dan lain-lain yang sepertinya.
   
4. Mesyuarat menasihatkan orang Islam agar merujuk kepada Jabatan Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti bagi mendapatkan senarai pelaburan Islam yang halal

Mesyuarat turut membuat keputusan bahawa sebarang skim yang menawarkan pulangan mudah tanpa sebarang usaha atau cepat kaya adalah haram. Antara ciri-ciri mengenalpasti skim ini adalah:
 • Menawarkan pulangan tertentu dan tetap dalam masa tertentu tanpa melakukan sebarang kerja yang setimpal
 • Tiada penjualan barang yang sebenar
 • Mempromosikan komisyen dan sistem kaki lebih utama dari menjual produk sebenar
Sumber Asal http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/hukum-pelaburan-internet-dan-skim-cepat-kaya-0

[Fatwa] Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam

Standard
 

 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-76 yang bersidang pada 21 - 23 November 2006 telah membincangkan Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa umat Islam hari ini mempunyai banyak alternatif untuk membeli atau melabur dalam produk-produk insurans yang berlandaskan syariah.

Oleh itu, pembelian produk-produk Investment Link yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans konvensional yang menggabungkan insurans konvensional dan pelaburan saham amanah dalam dana-dana yang tidak menepati syarak perlu dielakkan oleh umat Islam.


Keterangan/Hujah:

LATAR BELAKANG

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menerima pertanyaan daripada orang ramai berhubung dengan hukum penyertaan dalam produk Investment Link yang ditawarkan oleh syarikat insurans konvensional di negara ini. Isu ini juga timbul di Muzakarah Ahli-Ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan di Malaysia yang diadakan di Hotel Pan Pacific KLIA Sepang.

Investment Link (produk yang berkaitan dengan pelaburan) ialah program tabungan berasaskan pelaburan saham secara berkelompok yang pemilikannya dikira mengikut jumlah unit seperti saham amanah dan digabungkan pula dengan manfaat insurans nyawa (life insurance). Dengan kata lain, wang caruman insurans (premium) dilabur untuk memperoleh keuntungan dan pada masa yang sama peserta turut mendapat jaminan perlindungan melalui produk insurans nyawa, jika ditakdirkan sesuatu musibah menimpa peserta atau pemiliknya.

Maklumat berkaitan produk Investment Link adalah seperti berikut:

a. Faedah utama produk : antara faedah utama ialah perlindungan kewangan akibat kematian dan keilatan kekal. Peluang-peluang pelaburan. Fleksibel dalam memilih perlindungan yang dikehendaki.

b. Syarikat-syarikat yang menawarkan produk: Di Malaysia, Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Maybank Takaful menawarkan produk Investment Link yang mematuhi syariah. Syarikat-syarikat ini melabur dalam sekuriti lulus syariah dan menawarkan perlindungan takaful. Syarikat-syarikat insurans konvensional yang menawarkan produk ini ialah AM-Assurancelink, AIA Co. Ltd dan Great Eastern Life Assurance (M) Bhd.

 HUJAH DAN DALIL

Isu syariah yang timbul dalam Investment Link ialah sebahagian wang caruman (premium) peserta digunakan untuk membeli polisi insurans konvensional dan sebahagian yang lain dilabur dalam pelaburan saham amanah Islam. Dalam erti kata lain peserta mencarum misalnya RM100 sebulan, sejumlah RM55 digunakan untuk caruman polisi insurans konvensional manakala baki RM45 digunakan untuk melabur dalam saham amanah Islam. Oleh yang demikian, penentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan keputusan fatwa yang telah ditetapkan seperti berikut:

a. Keputusan Fatwa

Keputusan fatwa berkaitan insurans (konvensional) telah diputuskan pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bertarikh 15-16 Februari 1979. Keputusan fatwa tersebut ialah:

Insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu matlamat yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu: mengandungi gharar (ketidaktentuan); mengandungi unsur judi; mengandungi muamalah riba.

Berdasarkan keputusan fatwa ini, kontrak insurans yang wujud pada hari ini adalah haram hukumnya. Sehubungan itu, perlindungan insurans konvensional yang digabungkan dalam produk Investment Link adalah bercanggah dengan hukum syarak.

b. Suruhanjaya Sekuriti

Peraturan Suruhanjaya Sekuriti menyatakan mana-mana syarikat yang ingin melaburkan wang saham amanahnya dalam sekuriti lulus syariah hendaklah melantik Jawatankuasa Syariah bagi mengawasi dan memastikan pelaburannya berlandaskan prinsip syariah.

Dalam konteks ini Takaful Malaysia dan Maybank Takaful mempunyai Jawatankuasa Penasihat Syariah masing-masing bagi memantau pelaburan yang dibuat manakala syarikat insurans konvensional pula tidak menubuhkan Jawatankuasa Syariah kerana Akta Insurans 1993 tidak mengkehendaki berbuat demikian. Walaupun syarikat ini mendakwa pelaburan Investment Link mereka adalah lulus syariah dan merujuk kepada Jawatankuasa Syariah syarikat atau bank lain, tetapi disebabkan ketiadaan Jawatankuasa Syariah dalaman di peringkat organisasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Guideline On Unit Trusts menyebabkan dakwaan ini sukar diterima.

Terkini: Takaful Ikhlas juga menyediakan Produk Investment-Link berasaskan Syariah


[Fatwa] Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi

Standard

 

Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

i. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.
    
ii. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.

iii. Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.

iv. Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara (iii) di atas.

Sumber Asal: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/status-pampasan-polisi-insurans-konvensional-selepas-kematian-pembeli-polisi

Babi, Riba dan Orang Kita : Halal Bukan Sekadar Dalam Makanan

Standard

Orang kita sangat sensitif dengan babi. Apa jua yang berkaitan dengan babi pasti akan ditolak serta ditentang bermati-matian. Apa sahaja makanan yang disyaki punyai lemak babi atau DNA babi ini, pasti akan diboikot habis-habisan walaupun ia cuma sekadar khabar angin serta tiada bukti umum.

Jika anda masih ingat, penjualan ubat gigi jenama terkenal jatuh merudum gara-gara tersebarnya khabar angin palsu bahawa ia mengandungi tulang babi.

Ini menunjukkan betapa berhati-hatinya sikap orang Melayu-Muslim di Malaysia berkenaan dengan halal haram dalam makanan. Ia merupakan satu sikap yang terpuji dan selaras dengan kehendak syariat Islam dan disenangi Rasulullah SAW.

Namun begitu dalam tidak sedar, ada sesuatu yang “haram” yang amat dekat dengan kita tetapi langsung tidak dipandang serius walaupun ia lebih haram dan lebih membawa mudharat daripada babi.

Ianya adalah riba!

Ya, riba. Riba lebih besar haramnya di sisi Islam dan lebih besar mudharatnya di sisi masyarakat Islam.

Sebesar-besar dosa makan babi, besar lagi dosa riba. Dosa riba bersamaan dengan mengangkat senjata memerangi Allah.

Ia termaktub di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275,

    “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sebesar-besar dosa makan babi, masih tidak disebut oleh Allah SWT sebagai berperang dengan-Nya. Malah Imam Abu Hanifah, pengasas Mazhab Hanafi pernah menyebut dalam mentafsirkan ayat 275 surah al-Baqarah ini sebagai ‘inilah antara ayat al-Quran yang paling menakutkan’.

Dalam satu lagi hadith pula, Rasulullah SAW menegaskan bahawa “Satu dirham Riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya, lebih buruk dari berzina sebanyak 36 kali.” (Musnad Ahmad , 2/225; Ad-Dar Qutni, hlm 295; Albani mengatakan sahih dalam Ghayatul Maram fi Takhrij Hadis Al-Halal wal Haram lil Qaradhawi, hlm 103)

Tidak cukup itu, memakan riba dibariskan bersama 7 dosa besar di sisi islam iaitu syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil). Ia berpandukan daripada satu hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim.

Tulisan ini bukanlah bertujuan untuk memandang remeh berkenaan dengan isu babi di dalam makanan, tetapi ia sebagai satu peringatan khas agar kita semua membuka mata lebih luas untuk melihat satu perkara yang lebih besar daripada itu tetapi dekat amat dengan kita.

Antara komen segelintir masyarakat apabila berdepan dengan isu babi dan riba.

    Babi – “tidak boleh, haram, jijik, mencabar sesitiviti umat Islam!”

    Riba – “hmmm, sikit sahaja, tidak mengapa, orang tidak perasan pun, sama sahaja konvensional dengan Islamik, sama sahaja insurans dengan takaful.”


Walhal sebenarnya, dosa makan riba jauh lebih besar dari dosa makan babi.

Jika kita jijik melihat babi serta sebarang perkara dikaitkan dengan babi, samalah juga hendaknya apabila kita semua melihat perkara dalam keadaan riba dan melibatkan sebarang elemen riba.

    Lihat di dalam dompet kita;
    Adakah terdapat kad ATM perbankan konvensional?
    Wujudkah kad kredit bank konvensional?


    Lihat pula pinjaman perumahan dan kenderaan yang kita lakukan;
    Adakah ia dibuat dengan perbankan konvensional?

    Kemudian lihat pula polisi insurans yang kita ambil;
    Adakah ia daripada syarikat insurans konvensional?

Jika masih menggunakan item-item di atas, ketahui bahawa ia adalah riba dan berurusan dengannya sama dengan berperang dengan Allah, 36 kali berzina dan sebahagian daripada 7 dosa besar.

Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang?

Yang perlu dilakukan sekarang tidak lain tidak bukan ialah hijrah!

Ya, hijrah dan berubah sekarang sebelum ajal menemui kita dan bertaubat serta menyesali dosa-dosa riba yang pernah kita terlibat selama ini. Mudah mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa sebelum ini.

Di Malaysia, terdapat lebih 30 institusi perbankan Islam dan takaful di Malaysia hari ini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita memilih perbankan konvensional dan insurans riba.

Ubah sekarang sebelum terlambat!

Baca selanjutnya http://www.majalahniaga.com/babi-riba-dan-orang-kita-halal-bukan-sekadar-dalam-makanan.htmlIkhlas Takaful Wanita - Penghargaan Untuk Wanita

Standard
Dengan sekian banyak cabaran yang dihadapi oleh kaum wanita disepanjang kehidupan, maka adalah penting mereka dapat menanganinya dengan fikiran yang tenang. Kami, di Takaful IKHLAS telah mereka IKHLAS Wanita Takaful sebagai penghargaan terhadap wanita hari ini yang moden dan dinamik.

Dalam kehidupan dunia hari ini yang sukar diduga, adalah penting untuk merancang masa depan agar ia lebih terjamin. IKHLAS Wanita Takaful telah dirangka buat wanita yang berumur di antara 16-50 tahun dengan 6 pelan berbeza agar dapat disesuaikan dengan keperluan hidup yang berbeza.

APA YANG DILINDUNGI IKHLAS WANITA TAKAFUL?

1. Perlindungan terhadap Penyakit Kanser Khusus dan Penyakit Wanita yang lain
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Memandangkan wanita lebih banyak menanggung komplikasi yang berbeza berbanding kaum lelaki, sebuah pakej yang menyeluruh diperlukan bagi disesuaikan dengan minat serta gaya hidup mereka. Pelan ini melindungi peserta daripada Kanser Khusus buah dada, serviks uterus, uterus, ovari, tiub fallopio, vagina dan vulva. Penyakit wanita yang lain merangkumi SLE (Systemic Lupus Erythematous) dengan Lupus Nefritis, Artritis Reumatoid (dengan komplikasi), Pembedahan Pembentukan Semula Muka (atas sebab-sebab kemalangan), Pengrafan Kulit (disebabkan lecuran & kanser kulit), Karsinoma-in-situ Wanita dan Surgeri Pembentukan Semula Buah Dada (atas sebab-sebab kemalangan).

Rujuk Jadual Perlindungan Wanita

2. Faedah Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD) 
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Jika berlaku kematian atau TPD kepada peserta yang merangkumi terma yang terdapat dalam sijil, Jumlah Perlindungan (SC) campur amaun terkumpul dalam PIA (Akaun Pelaburan Peribadi) akan dibayar kepada peserta atau keluarga terdekat. * Jika TPD terjadi sebelum peserta mencapai umur 60 tahun, 100% daripada baki had sepanjang hayat pada waktu itu, campur amaun terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada peserta.

*Semua faedah lain akan terhenti

MENGAPA IKHLAS WANITA TAKAFUL?

1. Pengeluaran Tunai
Pengeluaran sebahagian daripada tunai daripada PIA adalah dibenarkan selepas sijil berkuatkuasa untuk tempoh minimum lima (5) tahun. Pengeluaran yang seterusnya mestilah mempunyai jarak tempoh minimum dua (2) tahun antara pengeluaran. Hanya tiga (3) pengeluaran sahaja dibenarkan di sepanjang hayat sijil, di mana yuran urusniaga sebanyak RM15.00 akan dicaj daripada PIA untuk setiap urusniaga.

2. Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari yang pertama sijil berkuatkuasa. Amaun penambahan adalah tertakluk kepada minimum RM50 untuk setiap penambahan. Amaun penambahan ini akan diperuntukkan sepenuhnya ke Akaun Pelaburan Peribadi.

3. Faedah Hayat
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Suatu peratusan daripada had sepanjang hayat awal akan dibayar kepada peserta, jika berlakunya perkahwinan, kelahiran anak, dibuang kerja serta kematian suami, tertakluk kepada jumlah dua (2) peristiwa sepanjang hayat setiap sijil.

Rujuk Jadual Feadah Hayat

4. Faedah Kehamilan*
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru’.)
Dengan Faedah Kehamilan, suatu peratusan daripada had sepanjang hayat (tertakluk kepada satu (1) tahun tempoh menunggu) akan dibayar jika peserta mengalami apa-apa komplikasi kehamilan dan/atau anak peserta mengalami apa-apa penyakit kongental bayi.

* dengan pelan A dan B sahaja.

Rujuk Jadual Feadah kehamilan

5. Faedah Matang
(Manfaat Takaful ini tidak dijamin.)
Faedah matang adalah jumlah sumbangan terkumpul (setelah ditolak semua caj-caj) di dalam PIA, dibayar apabila mencapai tarikh matang seperti yang dipersetujui oleh peserta.

6. Had Umur dan Penyertaan
Umur Penyertaan
16 tahun - 50 tahun, umur pada hari jadi berikutnya, wanita.

Had Penyertaan   
-Pelan A & C - RM50,000.00 Had Seumur Hidup.
-Pelan B & D - RM100,000.00 Had Seumur Hidup.
-Pelan E & F - RM25,000.00 Had Seumur Hidup.

Umur Tamat Tempoh Penyertaan
Pilihan untuk menamatkan penyertaan pada umur 50, 55, 60 dan 65 tahun.

Tempoh Perlindungan: 15 - 49 tahun.
[Berita 161112] Anggota polis perlu insurans peribadi

Standard

GEORGE TOWN - Polis Diraja Malaysia (PDRM) berhasrat mewajibkan anggotanya dicarum dengan skim perlindungan insurans peribadi sebagai persediaan jika berlaku kejadian buruk termasuk di luar waktu bertugas.

Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Salleh Mat Rasid berkata, langkah itu merupakan pelengkap kepada insurans berkelompok yang diluluskan kerajaan pada Bajet 2013.

Menurut beliau, insurans peribadi penting memandangkan kemalangan semasa bertugas sehingga melibatkan kecederaan serius kerap berlaku.

"Kejadian pegawai atau anggota polis dirempuh semasa bertugas sering berlaku sejak akhir-akhir ini sehingga memberi kesan buruk kepada anggota tersebut.

"Kita tahu kerajaan menyediakan peruntukan perubatan (kepada polis) tetapi jika mereka sendiri mempunyai skim perlindungan diri peribadi ia lebih baik," katanya selepas melawat seorang anggota polis trafik yang menjadi mangsa kemalangan yang kini dirawat di Penang Adventist Hospital di sini semalam.

Dalam kejadian Isnin lepas, Lans Koperal Abu Talib Shariff parah dirempuh motosikal di Kilometer 127.6 menghala arah utara di Sungai Dua, Butterworth.

Mangsa ketika itu sedang mengeluarkan surat saman kepada seorang pemandu kereta yang tidak memakai tali pinggang keledar dan memandu melebihi had laju.

Dia tiba-tiba dirempuh seorang penunggang motosikal dan mengheretnya sejauh 30 meter sebelum tercampak ke lorong kecemasan.

Artikel Penuh: http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2012&dt=1116&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_10.htm#ixzz2jPf4rrAwt

Info menarik di blog 3dlm1.com


[Artikel] Apa itu Takaful?

Standard
 Perlukah kita menyertai perlindungan kewangan Takaful? 


Perbezaan Takaful vs Insuran Konvensional 

Secara amnya perlindungan Takaful adalah skim perlindungan kewangan secara Islam iaitu merupakan satu kaedah persiapan atau ikhtiar/usaha untuk menghadapi atau melindungi sebarang ketidak pastian yang mungkin berlaku ke atas diri sendiri, ahli keluarga atau harta benda daripada sebarang musibah atau malapetaka pada masa akan datang. Selagi manusia terdedah terhadap ketidak pastian dan risiko selagi itulah perlindungan kewangan Takaful itu amat diperlukan sebagai satu ikhtiar/usaha terlebih dahulu sebelum seseorang itu bertawakkal kepada Allah s.w.t.

Persiapan untuk mengharungi sebarang ketidak pastian atau ujian-ujian dari Allah s.w.t. contohnya seperti kematian, hilang-upaya kekal, penyakit kritikal, kemalangan dan sebagainya, bukanlah satu usaha yang ingin melawan takdir Allah s.w.t. yang diperkatakan oleh segelintir ahli masyarakat. Ini merupakan satu pandangan yang dangkal dari orang-orang yang jahil tentang agama Islam. Dalil yang mewajibkan seseorang itu mesti berusaha terlebih dahulu sebelum bertawakkal kepada Allah semata-mata adalah seperti mana sabda Rasulullah s.a.w. terhadap seorang arab badwi yang meninggalkan untanya tanpa diikat tali terlebih dahulu dan lalu berserah kepada Allah s.w.t. semata-mata, yang bermaksud:

"Ikatlah tali unta kamu dahulu dan kemudian barulah berserah kepada Allah s.w.t." (Riwayat: At-Turmuzi)

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta”. (Riwayat: Bukhari)

Dalam satu hadis lain Rasulullah telah bersabda yang bermaksud: “Setiap daripada kamu adalah pemikul tanggung-jawab dan setiap daripada kamu bertanggung-jawab terhadap mereka dibawah tanggungan kamu.” (Riwayat: Bukhari dan Muslim)Al Baqarah: 208

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya..." (Al Baqarah: 208)Al An'aam: 162

"...Katakanlah: Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,..." (Al An'aam: 162)

APA ITU TAKAFUL?

Makna Takaful

Takaful mengikut tafsiran syara' ialah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan tolong menolong antara satu sama lain.

Bertepatan dengan Hadith Rasulullah S.A.W. yang bermaksud, "Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahawa sesiapa pun tidak masuk syurga jika tidak memberi perlindungan kepada jirannya yang terhimpit".

Tujuan Takaful

Sistem takaful adalah satu saluran yang membolehkan individu berikhtiar untuk saling bantu membantu bagi menghadapi risiko serta memperolehi manfaat dalam mengurangkan beban kewangan.

Menjaga kebajikan sosial
Mewujudkan keharmonian sosial

Sebagai saluran atau mekanisma sosial di mana, "The fortune many compensate the unfortunate few".

Ciri - Ciri Takaful

1. Tiada unsur riba'
2. Tiada unsur gharar (ketidakpastian)
3. Tiada unsur maisir (judi)
4. Ada tabarru' (derma ikhlas)
5. Ada perkongsian Al-Mudharabah (keuntungan)
6. Akad yang dipersetujui.

Konsep Tabarru'

Bererti membuat kebajikan atau derma bersyarat dengan redha. Ia dilakukan secara sedar dengan niat untuk saling bantu membantu.

Takaful Ikhlas berperanan sebagai pengendali tabung tabarru'. Manfaat akan dibayar menggunakan tabung tabarru'.

Tabarru' adalah perkataan Arab bermaksud Membuat Kebajikan / Membuat Derma Bersyarat / Mengurniakan Dengan Redha Sendiri. Tanpa tabarru' urusan takaful akan menjadi Gharar, sama seperti jual beli seperti insurans.

Dengan konsep tabarru' , unsur Gharar dan Maisir dapat dihindarkan.

Daripada tabung tabarru', manfaat dibayar.

Melalui tabaru', risiko kemalangan dipikul oleh sesama peserta yang mentabarru' dan bukannya syarikat.

Dengan perlaksanaan tabarru' kita faham bahawa Takaful Ikhlas bukan menjual insurans Islam tetapi Pengendali tabung tabarru' tersebut.

Wujudnya tabarru', peserta akan juga sama memikirkan untuk membantu rakan-rakan yang lain (iaitu semangat bertabarru')

Wang tabarru' bukanlah kepunyaan syarikat. Syarikat hanya pengendali dan menentukan hak diberikan secara adil.

Konsep tabarru' mestilah dihayati. Tanpa penghayatan urusan takaful menjadi tiada beza dari insurans.

Konsep Al Mudharabah

Perkongsian keuntungan mengikut nisbah yang dipersetujui bersama antara peserta dan syarikat.

Mudharabah bermaksud perkongsian keuntungan

Nisbah pembahagian bergantung persetujuan bersama - dinyatakan di dalam perjanjian/borang. Mudharabah dikaitkan dengan pelaburan yang bersifat amanah di mana syarikat tidak wajib (tidak dosa/salah) jika tidak diberitahu di mana pelaburan dibuat.

Mudharabah berbeza dari musyarakah (joint-venture) di mana kedua-dua pihak perlu tahu di mana pelaburan dibuat.

Mudharabah sebagai pengganti dividen atau kadar faedah/bunga. Mudharabah dibenarkan oleh agama.  


Dalam mudharabah - 
 • Nisbah ditentukan sementara nilai tidak ditentukan - bergantung kepada keuntungan. 
 • Pembahagian secara mudharabah lebih adil. 
 • Pengiraan mudharabah bermula dari tarikh sumbangan dibuat. 
 • Pembayaran mudharabah dibuat terus kepada peserta.
Takaful - Perlindungan & Pelaburan yang berasaskan Hukum Syariah

[Jakim] Menyertai Polisi Insurans Konvensional: Halal Atau Haram?

Standard


By: Abdul Muhaimin Mahmood

Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu kewajipan yang difardukan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim, kerana mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah, sebagaimana memakan yang haram boleh menghalang doa dan ibadat dari diterima oleh Allah SWT.  [1] Rasulullah SAW bersabda;

    وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ] طَلبُ الحَلالِ وَاجِبٌ على كلِ مُسلِم.[ [2]  رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
    Maksudnya: Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bersabda; “Mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim”. Diriwayatkan oleh al-Thabarani dengan sanad yang baik (hasan).
    
Merujuk kepada persoalan hukum insurans konvensional, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MJFK) telahpun memutuskan hukum berkaitan dengannya dalam beberapa siri persidangan yang membahaskan status insurans konvensional.

Secara umumnya semua jenis insurans konvensional sama ada insurans nyawa, insurans am serta memperomosikannya juga adalah haram. Berikut dilampirkan keputusan-keputusan muzakarah berhubung insurans konvensional:

Hukum insurans nyawa.

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

 •  Mengandungi gharar (ketidak-tentuan)
 •  Mengandungi unsur judi.
 •  Mengandungi muamalah riba.[3]

Hukum insurans am

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Kajian Hukum Insurans Am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam.[4]

Hukum mempromosikan produk insurans konvensional.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 - 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah.

Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba.

Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan.[5]

Selain dari status hukum isurans nyawa, insurans am dan hukum mempromosikan produk tersebut, muzakarah turut membincangkan tentang status pampasan polisi insurans konvensional selepas kematian pembeli polisi, pada muzakarah kali Ke-94 yang bersidang pada 20 -22 April 2011..

Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:
 • a. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.    
 • b. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.   
 • c. Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin. 
 • d. Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara (c) di atas.
Berdasarkan keputusan-keputusan yang disebutkan di atas, jelas menerangkan tentang status hukum bagi insurans konvensional. Justeru, umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

Sebagai alternatif kepada produk-produk konvensional tersebut, umat Islam hendaklah mengambil produk-produk takaful yang patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis perlindungan secara Islam.

Dewasa ini tiada lagi alasan darurat yang mendesak umat Islam untuk tidak mengambil dan menggunakan produk-produk perlindungan berasaskan takaful yang patuh syariah. Bahkan menjadi kewajipan pada mereka untuk mendokong produk-produk berasaskan takaful, sebagai menggantikan produk-produk konvensional yang diharamkan dalam Islam.

Sekarang ini pengguna boleh memilih syarikat-syarikat pengendali takaful patuh syariah, yang telah diberikan lesen oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Buat masa ini terdapat 12 syarikat pengendali takaful yang patuh syariah di Malaysia sebagimana dipaparkan dalam web BNM[6].

Sumber asal: http://www.islam.gov.my/muamalat/artikel/menyertai-polisi-insurans-konvensional-halal-atau-haram[Fatwa] Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah

Standard

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 - 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan.

Keterangan/Hujah:
 • Hukum terhadap insurans konvensional adalah jelas keharamannya mengikut kesepakatan para ulama’ kerana ia mempunyai elemen tidak patuh syariah iaitu riba, gharar dan maisir.
 • Keharaman muamalah riba tidak terhenti setakat amalan itu sahaja, bahkan Allah SWT telah mengisytiharkan perang kepada pemakan-pemakan harta riba. Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah mengemukakan pandangan bahawa bekerja di bank adalah dibenarkan selagi mana tidak berinteraksi secara terus dengan kontrak riba.
 • Para sarjana Islam semasa bersepakat mengatakan bahawa sebarang pekerjaan yang berurusan secara terus (direct) dengan kontrak riba adalah haram kerana termasuk dalam larangan Nabi SAW yang membawa kepada laknat. Ijtihad para sarjana Islam dalam menghukumkan keharaman pekerjaan yang bersangkutan dengan amalan riba contohnya di sektor ribawi adalah bertepatan dengan kaedah kulliyyah yang menyebut :
      " ما حرم أخذه حرم إعطأوه "
  Maksud: Sesuatu yang haram menerimanya juga diharamkan memberinya. 
 • Dalam erti kata lain, kaedah ini membawa maksud apa sahaja perkara haram diambil atau mengambilnya, haram juga hukumnya memberikan kepada orang lain. Illahnya ialah ia akan membantu atau menolong kepada perbuatan yang diharamkan.
 • Dalam kes mempromosi produk-produk insurans konvensional, para ejen sememangnya bertugas untuk memasarkan produk-produk konvensional yang telah diputuskan haram secara sepakat. Maka dengan sebab itu, hadith Nabi SAW yang jelas melarang umat Islam daripada terlibat dengan urusan dan perniagaan ribawi iaitu yang bermaksud:
  Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi wakilnya, pencatatnya dan dua saksinya. Nabi SAW bersabda: Semuanya sama-sama dilaknat” adalah terpakai dalam konteks ini.

  Walau bagaimanapun, bagi pekerja-pekerja yang tidak berurusan secara langsung dengan kontrak dan perniagaan riba, mengikut pandangan beberapa ulama’ seperti yang disebut di atas, pekerja-pekerja tersebut tidaklah dihukum mengikut hadith Nabi ini.
 • Terdapat juga pandangan yang mengatakan selagi mana seseorang Muslim itu bekerja di bawah “bumbung” institusi yang mengamalkan sistem riba, pekerjaan mereka adalah ditegah kerana menyokong sistem yang dicela oleh Allah itu.
 • Sistem insurans berlandaskan syariah sedang pesat berkembang pada masa ini dan umat Islam yang bekerja dalam sektor insurans konvensional berlandaskan sistem yang ditegah oleh Islam wajar memilih sistem yang berlandaskan syariah.
 • Islam mengharamkan umatnya dari melibatkan diri dalam apa jua muamalah yang melibatkan riba kerana riba akan membawa kemusnahan kepada hidup manusia. Oleh itu tindakan mempromosikan atau mengajak orang lain menerima sesuatu yang berteraskan riba adalah jelas dilarang oleh Islam.
 • Mereka yang bekerja dalam mempromosikan skim insurans konvensional berlandaskan riba perlulah berusaha dan bertekad bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya dan dalam proses peralihan tersebut pendapatan yang diterima adalah halal dan dimaafkan oleh Islam.
Sumber asal: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-mempromosikan-produk-insurans-konvensional-menurut-perspektif-syariah

Simpanan di Bank/Tabung Haji atau Takaful?

Standard
 

Kini ramai ibubapa ada kesedaran dan mengambil berat akan masadepan anak-anak mereka terutama dari segi kos rawatan perubatan dan pendidikan sehingga ke peringkat universiti. Mereka mula menyimpan wang di bank atau tabung haji untuk anak-anak sejak mereka kecil lagi.

Ia merupakan satu tindakan yang bijak, yang penting bukan di bank konvensional. Pilihlah bank-bank Islam yang sekarang sudah banyak menjadi pilihan kita.

Tetapi tahukah anda; sekiranya berlaku kematian atau lumpuh atau anda tidak mampu bekerja lagi, adakah anda masih mampu meneruskan simpanan kewangan untuk anak-anak anda? Bagaimana jika mereka ditimpa musibah? Adakah anda mampu untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk anak-anak anda?


Kini dengan Plan Takaful Ikhlas, simpanan dan kos perubatan anda dilindungi melalui manafaat tambahan (Rider) berikut
 • IKHLAS  Payor Savings Takaful Rider Plus atau
 • IKHLAS  Waiver Of Contribution Takaful Rider Plus
Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda

RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA

Seandainya musibah menimpa anda, bebanan kewangan anda tidak seharusnya ditanggung oleh keluarga anda.IKHLAS Payor Savings Takaful Rider Plus melindungi keluarga anda daripada bebanan bayaran pelan seandainya anda tidak mampu. Rider ini akan mengecualikan semua Sumbangan tidak tertunggak yang harus dibayar di bawah Sijil sekiranya anda ditimpa kemalangan seperti kematian, hilang upaya dan/atau disahkan menghidap penyakit kritikal sebelum tempoh matang Sijil. Pelan Takaful Rider ini hanya boleh disertakan dengan Pelan Asas.

APAKAH YANG DILINDUNGI OLEH IKHLAS PAYOR SAVINGS TAKAFUL RIDER PLUS?

Manfaat Kematian
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya berlaku kematian yang diakibatkan oleh semua sebab, kepada Pembayar di dalam tempoh Sijil masih berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD)
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya berlaku TPD yang diakibatkan oleh semua sebab, kepada Pembayar di dalam tempoh Sijil masih berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Manfaat Penyakit Kritikal
(Manfaat Takaful ini dijamin oleh tabung Dana Risiko & Dana Khas)
Sekiranya Pembayar menghidap salah satu daripda penyakit kritikal (seperti dinyatakan di dalam Sijil) ketika Sijil masih lagi berkuatkuasa, semua Sumbangan yang perlu dibayar pada masa akan datang (termasuk manfaat sampingan yang disertakan) akan dikecualikan.

Penamatan Sijil (Manfaat ini tidak dijamin)
Apabila Sijil ditamatkan pada bila-bila masa dalam tempoh Sijil, baki di dalam Akaun Pelaburan Risiko Peribadi (PRIA) akan dibayar sekaligus kepada Pemilk Sijil atau Peserta atau keluarga terdekat.

MENGAPA IKHLAS PAYOR SAVINGS TAKAFUL RIDER PLUS?

IKHLAS Payor Savings Takaful Rider Plus direka khusus untuk memberi perlindungan kewangan sekiranya anda mengalami TPD atau disahkan menghidap mana-mana penyakit kritikal (seperti disenaraikan di dalam Sijil). Sebaik sahaja disahkan mengalami TPD, Jumlah

Perlindungan akan dibayar tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

1. Definasi TPD adalah berdasarkan kepada “Pekerjaan Sendiri atau Pekerjaan yang Sesuai”.

2. Manfaat keilatan kekal akan dibayar setelah memenuhi syarat tempoh menunggu dan keilatan tersebut hendaklah berlaku sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

3. Penambahan kadar kematian dan/atau Sumbangan tambahan pekerjaan akan dikenakan ke atas profil Peserta dan definisi TPD. Sumbangan tambahan akan dikira sebagai factor pengganda kepada kadar bersih minimum. Tiada sebarang diskaun yang akan diberikan kerana kadar tersebut adalah kadar bersih minimum.

4. Tiada tunggakan Sumbangan.

5. Keadaan kesihatan sebelum menyertai Rider ini adalah dikecualikan daripada menerima faedah pelan.

BAGAIMANA CARANYA?

Anda sertakan Manafaat Tambahan (Rider) diatas bersama Pelan Takaful berikut

IKHLAS  Payor Savings Takaful Rider Plus bersama
 • Ikhlas Education Takaful dan/atau Ikhlas Saving Takaful Plus
 • SYARAT DAN HAD UMUR
  Umur Kemasukan:
  Peserta: 18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan
  Pasangan:18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan
  Anak: 30 hari - 18 tahun, umur pada harijadi akan datang, jika  mengikuti pendidikan sepenuh masa
  Umur Matang: Apabila anak yang mencapai umur 18 tahun (atau maksimum sehingga 23 tahun, tertakluk kepada anak masih lagi belajar sepenuh masa), atau apabila Peserta mencapai umur 65 tahun, yang mana lebih awal. Apabila pasangan yang dilindungi mencapai umur 65 tahun, atau apabila Peserta mencapai umur 65 tahun, yang mana lebih awal

IKHLAS  Waiver Of Contribution Takaful Rider Plus bersama
 • Ikhlas Individual Family Medical Takaful Rider (ChoicePlus)
 • SYARAT DAN HAD UMUR
  Umur Kemasukkan:18 - 60 tahun, umur pada harijadi akan datang, lelaki/perempuan.
  Umur Matang: Apabila Peserta mencapai 65 tahun, umur pada harijadi akan datang
  Tempoh Perlindungan: Minimum: 5 tahun dan Maksimum: 47 tahun, tertakluk kepada maksimum Pelan Asas

KESIMPULAN

Dengan Pelan Simpanan dan Pendidikan untuk anak-anak & tanggungan (peserta) berserta Rider Payor/Waiver diatas, sekiranya anda sebagai pembayar meninggal dunia atau lumpuh atau tidak mampu lagi berkerja akibat penyakit kritikal, simpanan pelaburan dan perlindungan anak-anak/tanggungan anda akan diteruskan (ditanggung oleh takaful) sehingga sijil matang. Untuk ChoicePlus @ Kad Perubatan, peserta hanya perlu bayar sebahagian dari caruman (tertakluk pada terma & syarat).

[Berita 041013] Takaful IKHLAS berlandaskan syariah sepenuhnya

Standard


by Agnes Tugong. Posted on October 4, 2013, Friday

KUCHING: Takaful Ikhlas Sdn Bhd (Takaful IKHLAS) berjaya mengikis kesangsian masyarakat khasnya umat Islam terhadap polisi perlindungan insurans yang 100 peratus berlandaskan syariah.

Menteri Perumahan dan Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata Takaful IKHLAS menawarkan produk takaful yang baik dari sudut menguruskan kewangan.

Contohnya, takaful pendidikan serta perubatan dan kesihatan yang mana dua perkara ini merupakan aspek penting kepada masa depan setiap individu tanpa mengira latar belakang dan usia.

“Sebagai sebuah syarikat perlindungan yang menawarkan produk 100 peratus berlandaskan syariah yang baharu berusia 10 tahun, saya berbangga melihat pencapaian syarikat mencatat perolehan yang amat baik pada tahun kewangan berakhir Mac 2013 lalu.

“Namun masih ramai lagi rakyat di negeri ini yang belum terdedah secara langsung dengan produk-produk yang 100 peratus berlandaskan syariah.

“Sehubungan itu langkah yang diambil oleh Takaful IKHLAS dengan perpindahan ke tapak perniagaan sendiri menunjukkan komitmen tinggi untuk memenuhi permintaan pasaran yang kian meningkat terhadap produk takaful,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Perasmian Premis Baharu Pejabat Takaful IKHLAS Wilayah Sarawak di Jalan Kulas, di Satok di sini semalam.

Mengulas mengenai pemilihan Satok sebagai lokasi bagi syarikat menempatkan pejabat baharunya, Abang Johari berkata pembangunan pesat Satok sebagai lokasi institusi kewangan sudah pasti menjadi kriteria dalam pembukaan pejabat baharu itu.

Bermula dengan Bank Negara serta pelbagai jenis institusi perbankan yang lain serta insurans takaful, Satok katanya sudah pasti menjadi lokasi tumpuan kepada kewujudan pelbagai bentuk syarikat termasuk perlindungan takaful.

Malah katanya, beberapa kawasan berdekatan seperti Matang, Batu Kawa, Stutong, Tabuan Jaya, Batu 10 sehingga ke Kota Samarahan dan Serian dijangka akan terus berkembang dengan populasi penduduk sekitar 800,000 orang menjelang tahun 2020.

Pertumbuhan pesat ini katanya, sudah pasti akan memberi impak positif kepada penyedia takaful seperti Takaful IKHLAS dalam menampung permintaan yang tinggi daripada pelanggan termasuk dalam bidang perkhidmatan, pelancongan, pembuatan dan sebagainya.

Dalam pada itu premis baharu yang terletak di Jalan Kulas, Satok itu merupakan cawangan keempat Takaful IKHLAS yang dibuka pada 2007 bagi menyediakan persekitaran yang lebih selesa kepada setiap kakitangan dan pelanggannya.

Takaful IKHLAS mempunyai 1.8 juta pemegang polisi berdaftar yang diselenggarakan oleh lebih 5,000 ejen dari seluruh Malaysia  yang memasarkan lebih 80 produk terdiri daripada pelbagai jenis produk takaful am dan takaful keluarga.

Mula beroperasi pada Julai 2003, Takaful IKHLAS merupakan anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad yang tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dan pemegang saham utamanya adalah Permodalan Nasional Berhad dan pelbagai skim unit Amanah Saham PNB.

Syarikat turut mempunyai pusat perkhidmatan pelanggan di pejabat korporatnya di Bangsar South, Kuala Lumpur serta pejabat wilayah di Selangor, Kelantan, Johor, Kedah, Sarawak, Melaka, Sabah, Pahang, Perak, Terengganu, Putrajaya dan Negeri Sembilan.

Sumber Berita : http://www.theborneopost.com/2013/10/04/takaful-ikhlas-berlandaskan-syariah-sepenuhnya


[Berita 181013] Takaful Ikhlas terima anugerah Pengendali takaful terbaik

Standard

KUALA LUMPUR 17 Okt. - Jenama Takaful Ikhlas telah membuktikan kehebatannya apabila menerima pengiktirafan berprestij Pengendali Takaful Terbaik Malaysia 2013 bulan lepas, daripada Global Banking & Finance Review, iaitu sebuah portal dalam talian.

Anugerah itu diwujudkan bagi mengiktiraf syarikat daripada pelbagai saiz yang menonjol dalam bidang-bidang kepakaran dan kecemerlangan tertentu dalam seluruh komuniti perbankan dan kewangan global.

Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. berkata, anugerah itu melambangkan inovasi, pencapaian, strategi, perubahan progresif dan inspirasi yang berlaku dalam sektor kewangan.

"Anugerah dan pengiktirafan ini menunjukkan produk-produk Takaful Ikhlas telah mendapat perhatian masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah di luar negara," kata Naib Presiden Kanan, Ketua Agensi merangkap 'Officer in Charge' Takaful Ikhlas Sdn. Bhd., Wan Rosli Shaharuddin Wan Yaacob dalam satu kenyataan.

Beliau berkata, syarikat yang memulakan operasi pada Julai 2003 dengan perolehan sumbangan kasar RM6.6 juta, kini telah memperoleh sumbangan kasar berjumlah sehingga RM747 juta pada suku kewangan akhir berakhir 31 Mac.

"Kejayaan Takaful Ikhlas dicapai dalam masa yang begitu singkat iaitu 10 tahun adalah sesuatu yang membanggakan. Kami berbangga dengan apa yang telah kami capai sejak sekian lama dan akan terus berusaha ke arah mencapai pertumbuhan lebih memberangsangkan," kata Wan Rosli. - BERNAMA

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Korporat/20131018/ko_03/Takaful-Ikhlas-terima-anugerah-Pengendali-takaful-terbaik

© Utusan Melayu (M) Bhd